Yaowen Wu

Wallenberg Academy Fellow 2016

Naturvetenskap

Dr Yaowen Wu
Max Planck Institute, Dortmund

Nominerad av
Umeå universitet

Återvinning i cellen – hur går det till?

I levande celler skadas hela tiden olika komponenter, såsom proteiner och organeller. Det skräp som bildas samlas upp av så kallade autofagosomer. Wallenberg Academy Fellow Yaowen Wu ska studera hur och under vilka förutsättningar autofagosomer bildas. Processen är kopplad till cancer, neurodegenerativa sjukdomar och infektioner.

Våra celler är duktiga på att återvinna och städa bort skräp, och rena celler fungerar också bättre. När till exempel proteiner felaktigt klumpar ihop sig, eller patogener invaderar cellerna, tar något som kallas för autofagosomer hand om dem. Autofagosomerna slås sedan ihop med cellens återvinningsstation, lysosomen, som bryter ner skräpet till byggstenar som kan återanvändas vid tillverkning av nya proteiner. Processen kallas autofagi.

Upptäckten av gener som är inblandade autofagi belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2016, men forskare vet fortfarande väldigt lite om varför och hur autofagosomer bildas. För att kunna följa den snabba processen inuti cellen kommer Dr Yaowen Wu vid Max Planck-institutet i Dortmund, att förse proteiner som är centrala för autofagosomens funktion med ett slags strömbrytare, så att han slå på och av deras aktivitet. Med hjälp av dessa ska han sedan följa bildandet av autofagosomer och undersöka hur processen styrs naturligt.

Målet är att få grundläggande kunskaper om hur autofagosomer fungerar och även att förstå varför störningar i autofagi kan bidra till cancer, neurodegenerativa sjukdomar och infektioner. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Yaowen Wu att vara verksam vid Umeå universitet. 

 

Foto: Marcus Marcetic