Banbrytande forskning kring livmodertransplantation

År 2014 föddes det första barnet i världen som kommit till med hjälp av en transplanterad livmoder. Wallenberg Clinical Scholar Mats Brännström leder det banbrytande transplantationsprojektet, där totalt åtta barn har fötts. Nu arbetar han på att minimera det kirurgiska ingreppet, motverka avstötning av livmodern och genomföra långsiktiga uppföljningar av alla inblandade.

Wallenberg Clinical Scholar 2018

Mats Brännström, överläkare och professor i obstetrik och gynekologivid Sahlgrenska akademin  

Göteborgs universitet

Sedan det första barnet föddes efter provrörsbefruktning år 1978 har allt fler par som haft problem att bli gravida kunnat få hjälp. En grupp har dock förblivit barnlösa: kvinnor som saknar livmoder eller vars livmoder inte kan bära en graviditet.

Efter att ha genomfört en rad försök i djur, inledde Mats Brännström, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet, år 2013 de första försöken med att transplantera livmödrar på kvinnor. När det första barnet föddes blev det en världsnyhet och sedan dess har ytterligare sju barn kommit till världen.

Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Mats Brännström att genomföra långsiktiga medicinska och psykologiska uppföljningar av barn, kvinnor och donatorer för att säkerställa att de inte drabbas av några oönskade bieffekter. Han kommer även arbeta på att förhindra avstötning av livmodern, studera livmoderns fysiologiska egenskaper och – som ett långsiktigt mål – försöka skapa en livmoder från stamceller.

Foto: Markus Marcetic