Karl Börjesson

Wallenberg Academy Fellow 2017

Naturvetenskap

Dr Karl Börjesson
Göteborgs universitet

Nominerad av 
Göteborgs universitet

Effektivare lysdioder för en hållbar framtid

Ungefär en femtedel av den globala elproduktionen går till att lysa upp vår värld. Wallenberg Academy Fellow Karl Börjesson har som mål att göra organiska lysdioder mer effektiva, genom att utveckla molekyler där mer av energin omvandlas till ljus.

De senaste tio åren har organiska lysdioder (även kallade OLED:s) blivit allt vanligare i vår vardag; de finns i allt från teveapparater till bilars strålkastare. De är energieffektiva, miljövänliga och billiga att producera.

Men de kan bli ännu bättre. I en organisk lysdiod exciteras molekyler, vilket betyder att de övergår till ett mer energifyllt tillstånd. Endast en fjärdedel blir dock exciterade på ett vis som gör att de kan skicka ut ljus, det kallas för singlett-tillstånd. Tre fjärdedelar övergår till ett så kallat triplett-tillstånd, som emitterar ljus mycket långsammare, vilket gör lysdioderna ljussvaga och förkortar livslängden.

Dr Karl Börjesson vid Göteborgs universitet arbetar på att ta fram nya metoder för att extrahera ljus ifrån elektroniskt exciterade molekyler. Med hjälp av vissa kvantmekaniska fenomen ska han försöka förmå triplett-tillstånden att övergå till singlett-tillstånd, så att alla exciterade molekyler kan stråla ljus. Om han lyckas kommer han att revolutionera den organiska elektroniken; lysdioderna kommer att bli än effektivare och dessutom mer hållbara.

Foto: Marcus Marcetic