Anna Martinelli

Wallenberg Academy Fellow 2016

Teknik

Docent Anna Martinelli
Chalmers tekniska högskola

Nominerad av
​Chalmers tekniska högskola

Effektivare material för framtidens vätgasbilar

Om fordonstransporter ska bli hållbara krävs andra drivmedel än bensin och diesel. Många tror att ersättaren kommer att vara vätgas och bränsleceller, men tekniken behöver bli effektivare om den ska nå en bredare marknad. Anna Martinelli ska utveckla nya nanomaterial som leder vätejoner i bränsleceller bättre och fungerar vid högre temperaturer.

I bränsleceller genereras el från vätgas med vatten som enda biprodukt. Tekniken är extremt miljövänlig, men ett problem är att dagens bränsleceller fungerar dåligt vid temperaturer över 80 °C. Det polymermembran som leder vätejonerna torkar ut; vattnet dunstar bort och ledningsförmågan blir sämre.

För att bli kommersiellt gångbar behöver bränslecellen vara effektiv vid temperaturer över 120 °C. Docent Anna Martinelli vid Chalmers tekniska högskola har som mål att utveckla material som kan leda joner vid höga temperaturer. I sitt projekt som Wallenberg Academy Fellow kommer hon dels att öka den grundläggande förståelsen för hur joner rör sig i material, dels att utveckla material som specifikt fungerar i bränsleceller.

Istället för att använda vatten som ledare av vätejoner kommer Anna Martinelli att utnyttja jonvätskor (ett salt i vätskeform), som klarar höga temperaturer. Med hjälp av olika spektroskopimetoder kommer hon att optimera jonvätskan och det ledande nanoporösa materialet, så att vätejonerna strömmar effektivt och genererar el. 

 

Foto: Marcus Marcetic