Carmen Gerlach

Wallenberg Academy Fellow 2017

Medicin

Dr Carmen Gerlach, Harvard Medical School, USA

Nominerad av
Karolinska Institutet

Effektivare vacciner och terapier mot cancer

Kroppens immunförsvar skyddar oss mot infektioner och oskadliggör cancerceller. Wallenberg Academy Fellow Carmen Gerlach kommer att studera specifika grupper av immunceller, CD8 T-celler, för att bättre förstå hur de fungerar. Det långsiktiga syftet är att kunna designa bättre vacciner och effektivare immunoterapier mot cancer.

CD8 T-celler är en central grupp av celler i kroppens immunförsvar. Vissa fungerar som ett slags arméer som eliminerar infekterade celler i kroppen så infektionen inte sprider sig.

Andra bildar långlivade minnesceller vars roll är att komma ihåg mikrober som har invaderat kroppen. Om ett virus eller en bakterie återigen försöker ta sig in i kroppen är dessa minnesceller genast redo att bekämpa den nya infektionen, ofta till och med innan den infekterade personen känner sig sjuk. Samtidigt producerar minnescellerna fler minnesceller som skydd för framtida infektioner.

Dr. Carmen Gerlach vid Harvard Medical School detaljstuderar CD8 T-celler och har bland annat hittat en form av minnesceller som man tidigare inte visste existerade. Hon ska fortsätta utforska vilka signaler som krävs för att olika former av CD8 T-celler ska utvecklas och exakt vilken funktion de spelar i kroppen.

Dagens vacciner aktiverar främst celler som producerar antikroppar. Carmen Gerlach kommer att försöka ta fram kunskap som kan användas för att utveckla vacciner som gör rätt typer av CD8 T-celler. Förhoppningen är att sådana vacciner ska kunna skydda mot sjukdomar där dagens vacciner inte biter. Ett annat mål är att optimera immunoterapier mot cancer så att de blir kraftfullare. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Carmen Gerlach att flytta sin verksamhet till Karolinska Institutet.

Foto: Marcus Marcetic