Emma Lundberg

Wallenberg Academy Fellow 2016

Teknik

Docent Emma Lundberg
KTH

Nominerad av
KTH

En avancerad karta över celldelningens olika stadier

Tumörer uppkommer när kontrollen över celldelningen går förlorad. Emma Lundberg ska fördjupa kunskapen om hur det går till när celler delar sig. Med hjälp av avancerad teknik för mikroskopi, storskalig genanalys och tillgång till
40 000 olika antikroppar ska hon steg för steg följa enskilda celler när de blir till två.

Från det att ett ägg befruktas till att en människa är färdigvuxen har celler delat sig miljardtals gånger. Celldelning är en stegvis process som är noggrant reglerad. Inför varje ny fas säkerställer cellen att allting är okej. Små skador kan cellen reparera, men är skadorna omfattande självdör cellen.

Trots den finstilta regleringen av celldelningen händer det att kontrollen går förlorad och cancer utvecklas. För att bättre förstå hur tumörer uppkommer ska docent Emma Lundberg vid KTH med avancerad teknik detaljstudera enskilda celler när de delar sig; hon kommer att analysera allt ifrån geners uttryck till nivåer av olika proteiner i cellen och var proteinerna befinner sig under olika stadier av celldelningen.

I projektet kommer hon bland annat att använda de 40 000 olika antikroppar som finns att tillgå inom det svenska projektet för kartläggning av proteiner, Human Protein Atlas. Emma Lundberg kommer även samarbeta med kliniska forskare för att hitta biomarkörer som kan leda till en mer preciserad cancerdiagnostik. 

 

Foto: Marcus Marcetic