Maria Tenje

Wallenberg Academy Fellow 2016

Teknik

Docent Maria Tenje
Uppsala universitet

Nominerad av
Uppsala universitet

En naturtrogen modell av blod-hjärnbarriären

Ett problem i utvecklingen av läkemedel mot sjukdomar som drabbar hjärnan är att blod-hjärnbarriären ofta hindrar läkemedlet från att ta sig in i hjärnan. Som Wallenberg Academy Fellow ska Maria Tenje utveckla en modell av blod-hjärnbarriären, där celler får växa på en tredimensionell stomme för att bättre efterlikna hjärnans tunna blodkärl.

Blod-hjärnbarriären skyddar hjärnan mot skadliga ämnen i blodet. Den är uppbyggd av ett flertal celler som tillsammans skapar väggarna hos de tunna blodkärl, kapillärer, som genomtränger hjärnan. Barriären är livsnödvändig eftersom den kontrollerar vilka ämnen som släpps in och ut ur hjärnan, men samtidigt utgör den ett hinder för läkemedelsbehandlingar av sjukdomar i hjärnan som exempelvis Alzheimer, Parkinson och Huntington.

För att underlätta läkemedelsutvecklingen kommer docent Maria Tenje vid Uppsala universitet att ta fram en konstgjord modell av blod-hjärnbarriären. Med hjälp av mikroteknik och så kallade hydrogeler, naturliga polymerer, ska hon bygga en tredimensionell stomme som integreras med mikrofluidala kanaler för att tillföra näring till cellerna. På denna stomme ska hon sedan odla celler i olika lager, med målet att härma hjärnans barriär.

Modellen kommer stegvis att optimeras så att den blir så naturtrogen som möjligt och så att den – precis som blod-hjärnbarriären – endast släpper igenom utvalda ämnen. Slutmålet med projektet är att modellen ska gå att använda för att förutsäga hur väl olika läkemedelskandidater tar sig in i hjärnan. 

 

Foto: Marcus Marcetic