Filmer & Reportage

Forskning är fascinerade fakta om både oss själva och vår omvärld – se filmer och läs om den forskning Stiftelsen stödjer

Anslag
Lärosäten
Vad är det som gör en region ekonomiskt stark?
Kan tvåspråkighet minska risk för demenssjukdomar?
Att klara framtidens välfärd
Språk mer än tal och grammatik – gester viktiga för helhetsbilden
Hur påverkar spädbarnsåren oss som vuxna?
Doftforskning som öppnar nya möjligheter