Ergang Wang

Wallenberg Academy Fellow 2017

Teknik

Docent Ergang Wang
Chalmers tekniska högskola

Nominerad av
Chalmers tekniska högskola

Framtidens solceller behöver kunna massproduceras

Dagens solceller i kisel är relativt effektiva, men tillverkningen av dem kräver mycket energi och är kostsam. Wallenberg Academy Fellow Ergang Wang utvecklar ett alternativ: lätta organiska solceller som är bättre för miljön och billigare att producera i stor skala.

Om vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser krävs att vi ersätter fossila bränslen med bland annat solenergi. Ett stort problem med dagens kiselbaserade solceller är dock att de är energikrävande att framställa och inte sällan kommer energin från kolkraft.

Polymera solceller, som bygger på enkla plastmaterial, skulle kunna förändra solcellsmarknaden. De är lätta att massproducera, väger väldigt lite och skulle kunna täcka stora ytor. Nackdelen är att de är relativt instabila och tillvaratar en för liten andel av den energi som finns i solens strålar.

Docent Ergang Wang vid Chalmers har som mål att hitta stabilare material för framtidens polymera solceller. En förhoppning är att hela solceller ska kunna tillverkas av plastmaterial, vilket kommer att göra dem flexibla och stabila. I vissa prototyper av all-polymer solar cells som har framställts av Ergang Wangs forskargrupp har runt 9 procent av solenergin konverterats till el.

Foto: Marcus Marcetic