Rike Stelkens

Wallenberg Academy Fellow 2017

Naturvetenskap

Dr Rike Stelkens
Stockholms universitet

Nominerad av
Stockholms universitet

Går evolution snabbare tack vare hybrider?

Vi lever i en värld där takten i miljöförändringarna utgör ett allvarligt hot mot biologisk mångfald. För att undvika utrotning när miljön försämras måste arter utvecklas. Wallenberg Academy Fellow Rike Stelkens kommer att undersöka hur hybridisering – där olika arter eller populationer utbyter gener – kan hjälpa en art att utveckla nya egenskaper som gör att den kan överleva i en ny eller utsatt omgivning.

När två arter korsar sig med varandra blir avkomman, kallad hybrid, ofta steril och mindre överlevnadskraftig eftersom gener från olika arter sällan är kompatibla. I vissa fall kan dock hybrider få extrema egenskaper, forskare kallar dem för hoppfulla monster, som gör att arten klarar sig i en ny omgivning och det händer att en helt ny art börjar utvecklas.

Rike Stelkens vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, ska undersöka hur hybridisering ökar den genetiska mångfalden som kan skydda arter från att dö ut i en föränderlig värld. Som sitt modellsystem använder hon jästsvampar. Först kommer hon låta jästsvampar leva i olika avskilda miljöer i flera hundra generationer, så att de utvecklar och anpassar sig. Sedan får de korsa sig med varandra och forma hybrider, som utsätts för olika typer av miljöstress. Rike Stelkens kommer att studera om den genetiska mångfald som hybridiseringen ger hjälper jästsvamparna att överleva i den nya omgivningen. Under dessa experiment kommer hon att sekvensera genomerna av hybrid- och moderpopulationer för att undersöka om den genetiska mångfalden som härrör från hybridisering hjälper jäst att överleva i nya miljöer.

Foto: Marcus Marcetic