Shervin Bagheri

Wallenberg Academy Fellow 2016

Teknik

Dr Shervin Bagheri
KTH

Nominerad av
KTH

Hajskinn och sälpäls inspiration till energisnåla ytor

Nästan 10 procent av världens energiförbrukning går till att övervinna motstånd vid strömning av luft och vatten. Wallenberg Academy Fellow Shervin Bagheri ska utveckla ytor som får luft och vatten att strömma med mindre friktion längs till exempel bilar, flygplan och båtskrov. Han kommer bland annat ta inspiration från snabbsimmande varelser i naturen.  

I naturen finns det nästan inga släta ytor. För att lättare kunna ta sig fram i vatten och luft har hajar, sälar, delfiner, fiskar och fjärilar utvecklat mikroskopiska strukturer på sina ytor som gör att friktionen minskar, i vissa fall med hela 65 procent.

Hur naturliga så kallade poroelastiska ytor fungerar, vet forskare inte idag. Dr Shervin Bagheri vid KTH kommer att, med hjälp av 3D-skrivare eller UV-litografi, ta fram ytor som liknar de naturliga och genom laboratorieexperiment utforska hur de påverkar vattnets och luftens turbulens. För att kunna optimera ytorna kommer han även att genomföra avancerade datorsimuleringar och utveckla nya matematiska modeller som tar hänsyn till allt från materialets mikroskopiska struktur, elasticitet och halhet till hur vätskan strömmar i skiktet ovanför ytan.

Det långsiktiga målet är att kunna skräddarsy ytor för det medium som ytan ska röra sig i. Att minska mängden energi som går till att övervinna luft- och vattenmotstånd inom transportsektorn är viktigt för att uppnå de internationella och nationella klimatmålen.

Foto: Marcus Marcetic