Monica Guica

Wallenberg Academy Fellow 2015

Naturvetenskap

Dr Monica Guica
Uppsala universitet

Nominerad av
Uppsala universitet

Himlens hologram

Svarta hål är några av de mest fascinerande objekt som vi kan observera på himlen. Men det de säger oss på en djup teoretisk nivå är att de två teorier vi använder oss av för att beskriva världen – den allmänna relativitetsteorin och kvantmekaniken – är oförenliga med varandra.

Lösningen på det här problemet tros vara holografi i enlighet med att all gravitationsdynamik inom en given volym kan kodas på sin begränsnings yta – precis som en tredimensionell bild kodas på en tvådimensionell holografisk platta. Wallenberg Academy Fellow Monica Guica kommer att undersöka hur holografi fungerar i verkligheten genom att hitta hologram av svarta hål på himlen.

Holografi är en generell princip – djupt rotad i egenskaperna hos svarta hål – som berättar att hela världen omkring oss kan kodas på en tvådimensionell yta. Därmed är gravitation och en av rumtidens dimensioner är bara ”skenbara” eller ”har uppstått”; detta tros lösa den tidigare nämnda spänningen mellan den allmänna relativitetsteorin och kvantmekaniken. Trots att holografi har undersökts noggrant i samband med strängteori – främst genom AdS/CFT korrespondens, så är vår kunskap om hur det fungerar i verkligheten mycket begränsad.

Dr Monica Guica vid Uppsala universitet vill undersöka svarta hål i kosmos och då i synnerhet de med maximal rotation, som stöd för att förstå holografi i vår värld. Tidigare har hon visat att maximalt roterande svarta hål beter sig väldigt likartat som deras välkända motsvarigheter i AdS/CFT. Nu vill hon kunna utveckla detta sammanhang fullt ut och förstå hur gravitationen i vår värld uppstår som en hologrameffekt från svarta hål.

Foto: Markus Marcetic