Pontus Strimling

Wallenberg Academy Fellow 2017

Samhällsvetenskap

Docent Pontus Strimling
Institutet för framtidsstudier

Nominerad av
Södertörns högskola

Hur formas och förändras normer i samhället?

Vad du har för kläder på dig och hur du beter dig styrs i mångt och mycket av normer i samhället. Wallenberg Academy Fellow Pontus Strimling ska undersöka vad som gör att normer förändras. Målet är att forma en teori som exempelvis kan förklara varför du tar av dig skorna när du kommer hem till någon och varför det inte längre är okej att röka inomhus.

För hundra år sedan kunde både föräldrar och lärare örfila ett barn utan att omgivningen reagerade. Idag är det socialt oacceptabelt och straffbart. På bara några generationer har normerna kring hur barn får behandlas förändras radikalt. Men vad driver en sådan utveckling?

Genom stora enkätundersökningar och psykologiska experiment ska docent Pontus Strimling vid Institutet för framtidsstudier kartlägga vad som gör att vissa normer bevaras medan andra förändras. Vad får personer att socialt bestraffa ett beteende och vad krävs för att övervinna den kraften?

Målet är att ta fram en matematisk modell över de faktorer som verkar för och emot normer. Utifrån modellen kommer Pontus Strimling att forma en hypotes som han sedan ska finslipa med hjälp av de kunskaper som redan finns kring hur vissa normer plötsligt har föråldrats och ersatts med nya. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Pontus Strimling att vara verksam vid Södertörns högskola.

Foto: Marcus Marcetic