Sidinh Luc

Wallenberg Academy Fellow 2016

Medicin

Dr Sidinh Luc
Dana-Farber Cancer Institute/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, USA

Nominerad av
Karolinska Institutet

Hur formas cellerna i vårt blod?

Länge har forskare trott att de stamceller som finns i vår benmärg är alla lika, men utförliga kartläggningar har visat att den slutsatsen har varit förhastad. Sidinh Luc ska nu detaljstudera den brokiga skaran blodstamcellerna. Hur skiljer de sig från varandra? Är olika typer av stamceller inblandade i olika typer av blodcancer?

Våra röda och vita blodkroppar förnyas kontinuerligt. Stamceller i benmärgen delar sig och utifrån dessa formas alla de specialiserade celler som återfinns i blodet: monocyter, makrofager, neutrofiler, basofiler, eosinofiler, erytrocyter, dendritiska celler, T-celler, B-celler och naturliga mördarceller.

För att bättre förstå denna grundläggande process i kroppen kommer Dr Sidinh Luc vid Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, USA, bland annat att isolera olika typer av blodstamceller och med hjälp av gentekniska verktyg märka dem. Den specifika märkningen kommer sedan att avslöja vilka specialiserade blodceller som härstammar från vilken stamcell.

Sidinh Luc ska även utforska hur så kallade epigenetiska skillnader styr utvecklingen av olika blodstamceller och hur halten av olika stamceller i benmärgen varierar under livet. Förhoppningen är att mer detaljerade kunskaper om blodbildningen ska leda till en bättre förståelse för hur olika former av blodcancer utvecklas och hur de kan behandlas.

Som Wallenberg Academy Fellow ska Sidinh Luc flytta sin verksamhet till Karolinska Institutet. 

 

Foto: Marcus Marcetic