Giulia Andrighetto

Wallenberg Academy Fellow 2016

Samhällsvetenskap

Dr Giulia Andrighetto
European University Institute, Italien och 
Institute of Cognitive Sciences and Technologies of the Italian National Research Council

Nominerad av
Mälardalens högskola

Hur formas och förändras mänskliga normer?

I många samhällen dominerar normer som i längden är ogynnsamma för invånarna. Det kan handla om allt ifrån att fuska med skatten, till att betala mutor eller förtrycka minoriteter. I ett tvärvetenskapligt projekt kommer Giulia Andrighetto att undersöka vad som krävs för att förändra sociala normer i en befolkning.

Trots att den italienska staten har instiftat en rad lagar för att bekämpa maffian har de kriminella organisationerna fortfarande stor makt på exempelvis Sicilien. En viktig orsak är att sociala normer bland invånarna stödjer maffian. En affärsinnehavare som inte betalar sina mutor kan plötsligt stå utan kunder och en person som tjallar kan bli utfryst.

En stats lagar blir ofta verkningslösa om de inte stödjs av invånarnas normer. Dr Giulia Andrighetto vid European University Institute, Italien och The Institute of Cognitive Sciences and Technologies of the Italian National Research Council, ska utforska sociala normers natur och dynamik. Hur kan kontraproduktiva normer överleva? Vad krävs för att förändra normer?

Giulia Andrighetto kommer att hämta modeller för beslutsfattande från kognitions- och socialpsykologi och kombinera dem med både laboratorieexperiment och datorsimuleringar. Syftet är att bygga välgrundade modeller för hur normer kommer till och sprids, som sedan kan användas av institutioner som vill uppnå beteendeförändringar hos befolkningen.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Giulia Andrighetto att vara verksam vid Mälardalens högskola.

 

 Foto: Marcus Marcetic