Karin Schönning

Wallenberg Academy Fellow 2016

Naturvetenskap

Docent Karin Schönning
Uppsala universitet

Nominerad av
​Uppsala universitet

Hur hålls universums materia samman?

Mer än 98 procent av universums synliga massa genereras  av den starka kraften; den binder ihop protoner och neutroner som formar atomkärnor. Exakt hur den starka kraften fungerar är en av fysikens olösta gåtor. Karin Schönning ska genom experiment vid anläggningar för högenergifysik försöka avslöja den starka kraftens hemligheter. 

Naturen har fyra fundamentala krafter: gravitation, elektromagnetism, svag och stark kraft. Den starka kraften verkar mellan kvarkar genom ett utbyte av något som kallas gluoner. Kvarkarna formar större partiklar, exempelvis de protoner och neutroner som bygger atomkärnor.

Fysiker har en bra teoretisk förståelse för hur den starka kraften fungerar på korta avstånd mellan kvarkar, men teorin brister när den ska beskriva hur den starka kraften verkar på större avstånd. Som Wallenberg Academy Fellow ska docent Karin Schönning vid Uppsala universitet söka efter ledtrådar som kan hjälpa till att lösa den starka kraftens gåta. Hon kommer att genomföra experiment vid högenergianläggningar i Kina och Tyskland. Anläggningen i Tyskland, kallad PANDA, är under uppbyggnad och utformas bland annat för att framställa partiklar som kallas för hyperoner. Dessa är besläktade med protoner och neutroner men består av andra slags kvarkar. Hyperonerna befinner sig i det energiområde där den starka kraften är som svårast att förstå. Mer kunskap kring hyperonernas karaktär är därför en nyckel till den starka kraftens gåta. 

 

Foto: Marcus Marcetic