Jutta Bolt

Wallenberg Academy Fellow 2016

Samhällsvetenskap

Dr Jutta Bolt
University of Groningen,
Nederländerna

Nominerad av
Lunds universitet

Hur har storleken på Afrikas befolkning förändrats?

Afrikas befolkning kommer enligt vissa beräkningar att fyrdubblas inom 50-85 år. Dessa förutsägelser bygger dock endast på dagens utveckling. Kunskaperna kring befolkningsutvecklingen före 1950-talet är begränsade. Med hjälp av uppgifter i missionärsarkiv ska Jutta Bolt identifiera faktorer som historiskt har påverkat Afrikas befolkning.

När medellivslängden ökat i Asien och Latinamerika har förändringen snabbt åtföljts av en minskning av antalet födda barn. Därmed har befolkningstillväxten avtagit. I Afrika exploderar istället befolkningen. Mortaliteten har minskat, men det föds fortfarande väldigt många barn. Vad gör att utvecklingen ser annorlunda ut i Afrika? Har det alltid fötts många barn på kontinenten? Eller är detta en reaktion på exempelvis kolonialismen?

För att kunna göra mer precisa förutsägelser av Afrikas framtida befolkningsmönster behövs bättre kunskaper om hur det har sett ut historiskt. Dr Jutta Bolt vid University of Groningen, Nederländerna, kommer att gräva i gamla missionärsarkiv för att ta reda på hur Afrikas befolkning har påverkats av torka, svält, epidemier och kolonialismen. I missionärernas rapporter finns ofta uppgifter om födelse- och dödstal och vilka kriser befolkningen har utsatts för, vilket kommer att ge värdefull kunskap om invånarnas historia.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Jutta Bolt att vara verksam vid Lunds universitet. 

 

Foto: Marcus Marcetic