Jonas Olofsson

Wallenberg Academy Fellow 2016

Samhällsvetenskap

Docent Jonas Olofsson
Stockholms universitet

Nominerad av
​Stockholms universitet

Hur lagrar hjärnan doftminnen?

Forskares kunskaper om hur hjärnan lagrar minnen kommer främst från studier av synintryck. Wallenberg Academy Fellow Jonas Olofsson ska undersöka hur vi lagrar doftminnen. En nedsatt förmåga att känna doft kan vara ett tidigt tecken på Alzheimers sjukdom och en del tyder på att doftträning kan förbättra minnet.

Under en lång tid har forskare antagit att hjärnan lagrar och återkallar minnen på ett likartat vis, alldeles oavsett om det handlar om ett syn-, hörsel-, känsel-, smak- eller doftintryck. Nu talar dock alltmer för att doftminnen skiljer sig mycket från synminnen. Det är till exempel väldigt svårt att beskriva dofter eller att känna igen dem, samtidigt kan vissa dofter väcka stärka minnen från barndomen.

För att förstå hur dofter påverkar den mänskliga hjärnan kommer docent Jonas Olofsson vid Stockholms universitet att följa aktivitetsmönster i de delar av hjärnan som man nu vet är viktiga för doftminnen. Med hjälp av de allra senaste metoderna för hjärnavbildningar ska han undersöka hur dofter associerar till språkliga koncept (exempelvis hur ordet ros associeras till rosdoft) och hur doftintryck förknippas med särskilda platser för att bilda händelseminnen. Genom att jämföra med bildintryck ska han utforska vad som skiljer doftminnen från bildminnen.

Jonas Olofsson kommer även att studera personer med hög risk för demens och försöka förstå varför doftminnet ofta avklingar tidigt under demensens utveckling. Samtidigt kommer han att undersöka om doftbaserad minnesträning kan stärka hjärnan och användas som behandling av personer med begynnande demens.

 

Foto: Marcus Marcetic