Claudia Mohr

Wallenberg Academy Fellows 2017

Naturvetenskap

Dr Claudia Mohr
Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland

Nominerad av
Stockholms universitet

Hur påverkar mänskliga utsläpp molnen?

Utsläpp från bilar, flyg och industrier påverkar formationen av moln i atmosfären. Wallenberg Academy Fellow Claudia Mohr kommer att detaljstudera hur vattenånga kondenserar kring aerosolpartiklar eller luftburna partiklar, för att bättre förstå hur mänsklig aktivitet förändrar molnbildningen och hur det i sin tur kan påverka klimatet.

Molnen som rör sig över himlen är avgörande för vårt klimat. De är en del av vattnets kretslopp och ur dem faller regn över jorden. Moln kan hindra jordens värme från att stråla ut i rymden, men kan också reflektera solens strålar så att de aldrig når jordens yta.

Att förstå hur moln bildas är viktigt för att kunna förutspå hur klimatet kommer att utvecklas på olika delar av jorden, samtidigt är kunskaperna om hur partiklar från mänskliga utsläpp påverkar molnen begränsade. Genom innovativa laboratorieexperiment kommer dr Claudia Mohr, vid Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland, att studera hur finfördelade organiska partiklar, så kallade aerosoler, bildas, hur aerosoler förändras i atmosfären och hur vatten kondenserar kring dem till molndroppar. Ett viktigt mål är att förstå hur luftfuktighet och temperatur påverkar processen. Hon kommer också att observera hur moln formas på hög höjd, dels på Åreskutan, dels på Mount Chacaltaya i Bolivia. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Claudia Mohr att vara verksam vid Stockholms universitet.

Foto: Marcus Marcetic