Sarah Greenwood

Wallenberg Academy Fellow 2016

Naturvetenskap

Dr Sarah Greenwood
Stockholms universitet

Nominerad av
​Stockholms universitet

Hur påverkas marina inlandsisar av ett varmare klimat?

Wallenberg Academy Fellow Sarah Greenwood ska studera hur inlandsisar som mynnar ut i havet påverkas av den omgivande miljön. Ett viktigt mål är att kunna göra säkrare förutsägelser av hur Grönlands och Antarktis marina inlandsisar kommer att reagera när klimatet blir varmare. 

Inlandsisar som flyter ut i havet, eller som vilar på botten under havsytan, reagerar snabbt på miljöförändringar. Det är dock oklart varför de är så känsliga. Den omgivande terrängen, havsnivån och havstemperaturen påverkar isen, men småskaliga processer som tidvattenrörelser, dränering av smältvatten och sprickbildning i isen spelar också roll.

Det projekt som Dr Sarah Greenwood vid Stockholms universitet driver syftar till att bättre förstå vilken betydelse småskaliga processer har för marina inlandsisars stabilitet. Hon kommer använda Stockholms universitets nya forskningsfartyg, utrustat med modern sonarteknik, för att avbilda havsbottnarskapa digitala modeller av havsbotten i Östersjön och Bottenhavet. Den höga detaljskärpan i dessa bilder gör det möjligt att se hur bottnen har skrapats och formats av den senaste inlandsisen och rekonstruera hur isen flöt flödade och föll sönder under slutet av den senaste istiden. Beteendet hos den is som en gång täckte Östersjön kommer att jämföras med motsvarande miljöer i Antarktis och Arktis. Mer kunskap om marina inlandsisars stabilitet är viktigt för att bättre kunna förutspå hur framtida klimatförändringar kommer att påverka vår jord. 

 

Foto: Marcus Marcetic