Claudia Kutter

Wallenberg Academy Fellow 2016

Medicin

Dr Claudia Kutter
University of Cambridge

Nominerad av
Karolinska Institutet

Hur utvecklas levercancer?

Antalet fall av levercancer ökar dramatiskt. Som Wallenberg Academy Fellow ska Claudia Kutter utforska hur det går till när en frisk cell utvecklas till en cancercell. Vad gör att kontrollen över celldelningen går förlorad?

Det finns många kända riskfaktorer för levercancer, framförallt kroniska virusinfektioner (hepatit B och C), alkoholism och fetma. Det är idag den sjätte vanligaste cancerformen i världen och antalet fall ökar snabbt, bland annat som en följd av skadlig livsstil och miljöfaktorer.

För att bättre förstå hur levercancer utvecklas kommer Dr Claudia Kutter vid University of Cambridge, att detaljstudera de intrikata mekanismer som styr vilka gener som aktiveras i en cell. Vi människor bär på cirka 1500 olika proteiner som bildar komplex med RNA-molekyler och reglerar geners aktivitet. Claudia Kutter kommer att använda den senaste tekniken för att kartlägga samspelet mellan RNA-bindande proteiner och RNA-molekyler och hur detta påverkar genuttrycket i friska och sjuka celler.

Eftersom levercancer är en av de dödligaste cancerformerna, är det långsiktiga syftet med projektet att hitta nya mål för läkemedel mot sjukdomen. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Claudia Kutter att vara verksam vid Karolinska Institutet.

 

Foto: Marcus Marcetic