Maria Hermanns

Wallenberg Academy Fellow 2017

Naturvetenskap

Dr Maria Hermanns
Kölns universitet, Tyskland

Nominerad av
Stockholms universitet

Jakten på nya exotiska material

Teoretiska upptäckter av ny exotisk materia öppnade ett helt nytt forskningsfält inom den kondenserade materiens fysik och ledde till Nobelpriset 2016. Wallenberg Academy Fellow Maria Hermanns ska undersöka vilka material som är teoretiskt möjliga att förverkliga, och vilka egenskaper de nya materialen förväntas ha.

Centralt för moderna materialstudier är upptäckten att den abstrakta gren av matematiken som kallas topologi kan användas för att  förstå nya, oväntade och potentiellt användbara egenskaper hos exotiska materiefaser såsom topologiska isolatorer, topologiska supraledare och topologiska metaller. Detta har gjort att området har utvecklats oerhört snabbt under de senaste tio åren och med topologin som verktyg har man teoretisk kunnat förutsäga i vilka material de nya faserna bör finnas. Dessa förutsägelser har sedan bekräftats av en stor mängd experiment.

Förhoppningen är att dessa nya material ska kunna användas i nya generationer av elektronik och supraledare, och även i framtida kvantdatorer.

Doktor Maria Hermanns vid Kölns universitet, Tyskland, hoppas upptäcka flera okända topologiskt ordnade materiefaser i verkliga tredimensionella material och kommer att studera deras egenskaper i detalj. Av särskilt intresse är effekter av de orenheter och defekter som alltid förekommer även i de renaste materialen. Även om projektet är rent teoretiskt, så visar erfarenheten att om en materiefas är möjlig i teorin så kommer den så småningom också att kunna förverkligas i laboratoriet. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Maria Hermanns att vara verksam vid Fysikum, Stockholms universitet.

Foto: Marcus Marcetic