Kartläggning av leukemi för effektivare behandling

Akut leukemi kan orsakas av en mängd olika genetiska förändringar i blodbildande stamceller. Wallenberg Clinical Scholar Thoas Fioretos ska använda den senaste spjutspetsteknologin för att kartlägga leukemiceller och förstå sjukdomens olika ansikten. Målet är att hitta ledtrådar till mer specifika och effektiva behandlingsformer.

Wallenberg Clinical Scholar 2018

Thoas Fioretos, överläkare och professor vid Avdelningen för klinisk genetik

Lunds universitet

Akut leukemi kan delas in i två olika huvudgrupper: Akut myeloisk leukemi, AML, som framförallt drabbar vuxna och akut lymfatisk leukemi, ALL, som är vanligare bland barn. De flesta barn överlever sjukdomen, men bland vuxna är dödligheten relativt hög eftersom nuvarande behandlingsmetoder inte kommer åt leukemibildande stamceller i benmärgen som kan orsaka återfall.

Thoas Fioretos, överläkare och professor vid Avdelningen för klinisk genetik, Lunds universitet, arbetar för att utveckla förbättrade metoder för att kunna ställa korrekt diagnos och för att identifiera mer specifika behandlingar mot leukemi. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer han att undersöka olika genetiska förändringar i leukemiceller som kan påverka utvecklingen av dessa cancerformer. De nya kunskaperna kommer han sedan att använda för att förbättra diagnostiken, behandlingsvalet och uppföljningen av patienter som drabbas av dessa sjukdomar. Projektet kommer också att ge viktiga ledtrådar till varför akut leukemi uppstår.

En annan central del av projektet är att detaljstudera de leukemibildande stamcellerna i benmärgen, med syftet att hitta en akilleshäl som går att attackera med nya läkemedel. På så vis kan återfall i sjukdomen förebyggas och fler patienter kan överleva.

Foto: Markus Marcetic