Johanna Rickne

Wallenberg Academy Fellow 2017

Samhällsvetenskap

Docent Johanna Rickne
Stockholms universitet

Nominerad av
Stockholms universitet

Kön, karriärer och politisk representation

Arbetsmarknaden och politiken är präglad av betydande ojämlikheter när det gäller kön, utrikes bakgrund och samhällsklass. Wallenberg Academy Fellow Johanna Rickne ska undersöka vilka konsekvenser ojämlikheter får och hur graden av ojämlikhet påverkas av olika politiska reformer.

Kvotering är ett konkret sätt att motverka ojämlikhet. Kvotering av kvinnor kan leda till högre kompetens bland männen och större sannolikhet att kvinnor blir ledare för en organisation. Det visade Johanna Rickne, Stockholms universitet, och hennes medarbetade efter att ha studerat effekten av Socialdemokraternas beslut att varannan person på deras valsedlar skulle vara en kvinna.

Docent Johanna Rickne ska nu fortsätta att undersöka effekter av olika politiska reformer och samhälleliga förändringar. Hur har exempelvis RUT-avdraget påverkat företagande och anställningar bland personer med hög och låg inkomst, och vad har det betytt för integrationen av nysvenskar? Hur har statliga krav på jämställdhetsplaner och lönekartläggningar påverkat könsskillnader i löner och arbetsvillkor? Hur påverkas risken för skilsmässa när kvinnor och män gör karriär? Hur har Sveriges unika normer på jämställdhetsområdet vuxit fram?

Ett annat spår i projektet är att kartlägga framväxten av nya politiska partier. Det handlar också om eventuella kopplingar mellan var någonstans i kommunen som kommunpolitiker är bosatta och i vilka områden som kommunen satsar på skolor, sportarenor, parker eller hyreshus. En tredje frågeställning gäller politisk representation utifrån livsåskådningar och personlighetsdrag.

Foto: Marcus Marcetic