Niklas Björkström

Wallenberg Academy Fellow 2016

Medicin

Dr Niklas Björkström
Karolinska Institutet

Nominerad av
Karolinska Institutet

Leverns naturliga mördarceller – hur fungerar de?

Naturliga mördarceller är en viktig del av kroppens skydd mot virus och cancerceller. Aktiveras dessa aggressiva celler felaktigt kan de dock ställa till stor skada. Som Wallenberg Academy Fellow ska Niklas Björkström utforska leverns naturliga mördarceller och vilken roll de spelar vid olika leversjukdomar.

Länge har forskare trott att de naturliga mördarceller, NK-celler, som återfinns i kroppens olika organ har samma egenskaper, men under senare år har det uppdagats att det är en brokig skara celler som till och med kan ha olika ursprung.

Som doktorand studerade Dr Niklas Björkström blodets NK-celler. I det projekt han nu driver vid Karolinska Institutet undersöker han de NK-celler som återfinns i levern. Som Wallenberg Academy Fellow ska han ta reda på hur de utvecklas; hur deras aktivitet regleras; vilken roll de spelar vid steatohepatit, en kronisk leversjukdom där levern är förfettad och inflammerad, samt vid tumörutveckling i levern.

Niklas Björkström kommer även att kartlägga utveckling av inflammation och cancer i gallgångarna. För att kunna studera immunceller i gallgångarna, som ligger djupt inbäddade i kroppen, har han utvecklat en känslig analysteknik som endast kräver några tusen celler från patienterna. Mer detaljerade kunskaper kring vad som styr inflammation i lever och gallgångar är en förutsättning för att kunna ta fram behandlingar mot flera dödliga sjukdomar.

 

Foto: Marcus Marcetic