Livräddande behandlingar för patienter som får blodcancer

Wallenberg Clinical Scholar Eva Hellström-Lindberg har genom sin forskning kraftigt förbättrat behandlingen av myelodysplastiskt syndrom, en form av blodcancer. Till hennes nuvarande mål hör att kunna förutspå återfall efter en benmärgstransplantation, så att livet kan räddas på ännu fler drabbade.

Wallenberg Clinical Scholar 2018

Eva Hellström-Lindberg, överläkare och professor vid Institutionen för medicin

Karolinska Institutet

Runt 300 svenskar diagnostiseras varje år med myelodysplastiskt syndrom (MDS). Celler i benmärgen förändras och för en stor andel drabbade övergår sjukdomen till en galopperande form av leukemi. Många får allvarlig blodbrist, anemi. Det enda som då kan bota cancern är en benmärgstransplantation.

Eva Hellström-Lindberg, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, är en pionjär inom forskningen på MDS. För 30 år startade hon nordiska MDS-gruppen som bedriver världsledande forskning på området. Hon har bland annat utvecklat behandlingar som ökar nybildningen av röda blodkroppar och motverkar anemi. Genom storskaliga genetiska kartläggningar av patienter har hon även lyckats identifiera en genetisk förändring som är förknippad med en gynnsam prognos av sjukdomen.

Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Eva Hellström-Lindberg att bygga vidare på upptäckten av denna genförändring, och utveckla behandlingar som kan göra att sjukdomen får ett godartat förlopp. Hon planerar också att identifiera blodmarkörer som kan förutspå återfall efter en benmärgstransplantation. En tidig insats mot återfallet ökar chansen att kunna rädda patientens liv.

Foto: Markus Marcetic