Erik J. Berg

Wallenberg Academy Fellow 2017

Teknik

Dr Erik J. Berg
Paul Scherrer Institutet, Zürich, Schweiz

Nominerad av
Uppsala universitet

Livskraftiga batterier för en hållbar framtid

Sedan litiumjonbatterier uppfanns har allt fler maskiner kunnat drivas med el, men batterierna har en mycket kortare livslängd än vad de skulle kunna ha. Wallenberg Academy Fellow Erik J. Berg ska undersöka varför uppladdningsbara litiumjonbatterier sakta men säkert tappar i styrka och hitta metoder för att få dem att hålla längre.

Elbilar, datorer, mobiler och grästrimmare. Det är några av många exempel på prylar som kan drivas med litiumjonbatterier. Vi laddar batterierna med el och använder energin senare. Men ska vi kunna driva än fler saker med el och på ett hållbart vis lagra elen från förnyelsebara energikällor, som sol- och vindkraft, krävs mer långlivade batterier.

Dr Erik J. Berg vid Paul Scherrer Institutet utanför Zürich ska undersöka varför dagens litiumjonbatterier relativt snabbt tappar sin laddningsförmåga. Den önskade livslängden på ett batteri är 10-30 år, men litiumjonbatterier håller som längst bara 3-5 år. Erik J. Berg ska utveckla experimentella metoder för att i realtid studera de kemiska reaktioner som sker under upp- och urladdning mellan den litiumjonledande elektrolyten och batteriets anod och katod. Syftet är att förstå varför oönskade sidoreaktioner uppstår och hur går det att motverka dem så att batteriet får en längre livslängd.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Erik J. Berg att flytta sin verksamhet till Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Foto: Marcus Marcetic