Markörer som tidigt avslöjar neurodegenerativa sjukdomar

När personer med Alzheimers sjukdom väl börjar tappa minnet har sjukdomen redan pågått under många år och hjärnans celler har hunnit ta skada. Wallenberg Clinical Scholar Oskar Hansson letar efter molekylära markörer som på ett tidigt stadium kan avslöja olika demens- och Parkinsonrelaterade sjukdomar, så att rätt diagnos kan ställas och behandling sättas in tidigare.

Wallenberg Clinical Scholar 2018

Oskar Hansson, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö

Lunds universitet

I takt med att befolkningen blir äldre kommer allt fler att utveckla Alzheimers eller Parkinsons sjukdom, vars gemensamma faktor är att nervceller i hjärnan sakta men säkert bryts ner. Om det gick att diagnostisera Alzheimers tidigare skulle patienter kunna få hjälp redan innan demensen var ett faktum

I syfte att identifiera tidiga tecken på neurodegenerativa sjukdomar följer Oskar Hansson, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, närmare 3000 personer med allt från lättare minnesstörningar, till olika former av demens och Parkinsons sjukdom och jämför dem med friska kontroller. Han avbildar hjärnan med hjälp av de senaste teknologierna, och analyserar blod- och ryggmärgsvätske-prover för att kunna hitta förändringar i den molekylära sammansättningen som kan avslöja att hjärnans nervceller börjar ta skada.

Resultaten från Oskar Hanssons projekt har redan bidragit till att diagnoskriterierna för Alzheimers sjukdom har förbättrats. Förhoppningen är att de nya kunskaperna också ska kunna användas för att utveckla läkemedel som kan skydda nervcellerna och bromsa sjukdomsförloppet.

Foto: Privat