Joanna Rorbach

Wallenberg Academy Fellow 2017

Medicine

Dr Joanna Rorbach 
Karolinska Institutet

Nominerad av
Karolinska Institutet

Maskineri i cellens energikraftverk ska kartläggas i atomdetalj

Skador i cellens energikraftverk, mitokondrien, är kopplat till åldrande, cancer och många ärftliga och neurodegenerativa sjukdomar. Wallenberg Academy Fellow Joanna Rorbach ska utforska hur ett stort molekylärt maskineri i mitokondrien som tillverkar viktiga proteiner sätts samman och fungerar.

Nästan alla våra gener ligger väl skyddade i cellens kärna, men en liten del av dem återfinns i mitokondrierna, cellens energikraftverk. Dessa gener kodar för byggstenarna i de proteinkomplex som driver cellandningen. Cellandningen är i sin tur central för vår överlevnad; där används syret vi andas och maten vi äter för att skapa kroppens energivaluta, ATP.

Dr Joanna Rorbach vid Karolinska Institutet kommer att studera de molekylära proteinfabriker – mitokondriella ribosomer – som bygger ihop proteinerna som används i cellandningen. Trots sin stora betydelse är kunskapen om hur de mitokondriella ribosomerna sätts samman och fungerar begränsad.

Joanna Rorbach kommer att använda de allra senaste framstegen inom genetik och proteomik tillsammans med kryo-elektronmikroskopi för att avbilda detta molekylära maskineri i atomisk detalj. Utöver att beskriva de molekylära processerna i cellen, kan fördjupad kunskap om mitokondriella ribosomer bidra till ökad förståelse av mekanismerna bakom mänsklig sjukdom.

Foto: Marcus Marcetic