Nationellt viktig infrastruktur 2012-2014

Stiftelsen har under många år stött infrastruktur där ett eller flera universitet har visat att en specifik teknologi är avgörande för ett vetenskapsområdes utveckling.

Ett av grundkraven för den infrastruktur Stiftelsen finansierar är att den ska vara öppen för alla och tillämpa strikt vetenskaplig prioritering av tillgänglighet. Under senare år har en stor del utrustning finansierats genom avskrivningskostnader i stället för direkta investeringar, detta har då utgjort en del av ett projekt- eller individanslag.

Nationell viktig infrastruktur 2014

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat anslag om 203 miljoner kronor till nationellt viktig infrastruktur vid Sveriges universitet inom medicin, biologi, teknik, ekologi och geovetenskap. 

Chalmers tekniska högskola
Professor Jan Grahn tillsammans med kollegor har beviljats anslag om 39 150 000 kronor till ”A National Laboratory in Terahertz Characterisation”.
Ett nationellt laboratorium för mätning av terahertz-frekvenser

Göteborgs universitet
Director Michael Klages, tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Stockholms universitet har beviljats anslag om 38 060 000 kronor till ”MUST – Mobile Underwater Systems Tools”.
Svårtillgängliga havsområden kan studeras genom ny satsning på infrastruktur

Professor Andrew Ewing, tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har beviljats anslag om 37 109 000 kronor till ”The Imaging metabolomics and lipidomics infrastructure”.
Ny infrastruktur ger ökad förståelse för livets minsta beståndsdelar

KTH
Professor Jens Fransson tillsammans med kollegor har beviljats anslag om 23 609 000 kronor till ”Odqvist laboratory for experimental MUlti-SCaLE mechanics – MUSCLE”.
Avancerad optisk utrustning stärker forskning inom teknisk mekanik

Umeå universitet
Professor Bernt Eric Uhlin tillsammans med kollegor vid Umeå universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har beviljats anslag om 37 000 000 kronor till ”A National Cryo-Electron Microscopy and Tomography Facility for Research and Advanced Training”.
Umeå universitet blir nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi

Uppsala universitet
Professor Mats Larhed tillsammans med kollegor vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet har beviljats anslag om 27 866 000 kronor för projektet ”A National Infrastructure for Preclinical Molecular Imaging”.
Nationell resurs för medicinsk avbildning byggs upp i Uppsala

Nationellt viktig infrastruktur 2013

174 miljoner kronor till nationellt viktig infrastruktur har beviljats till svenska universitet. Huvuddelen av anslagen, totalt 100 miljoner kronor beviljas ansökningar avseende storskalig mikroskopi.

KTH
Docent Jonas Weissenrieder har tillsammans med kollegor beviljats anslag om 36 000 000 kronor till ”Ultrafast Characterization Infrastructure”

Lunds universitet
Professor Reine Wallenberg har tillsammans med kollegor beviljats anslag om 31 000 000 kronor till ”Environmental electron microscopy facility”.

Professor Christoph Quitmann, har beviljats anslag om 15 000 000 kronor för flyttning av befintliga strålrör, finansierade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, till den nya MAX IV anläggningen.         

Chalmers tekniska högskola
Professor Eva Olsson tillsammans med kollegor från Chalmers tekniska högskola och SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, har beviljats anslag om 33 000 000 kronor till ”Soft Microscopy”.

Linköpings universitet
Professor Magnus Berggren tillsammans med kollegor från Karlstads universitet, Acreo AB, Mittuniversitetet, Lunds universitet KTH och Chalmers tekniska högskola, har beviljats anslag om 24 000 000 kronor till ”Swedish Research Laboratory for Printed Electronics”.

Nationellt viktig infrastruktur 2012

Under året beviljades totalt 352 miljoner kronor för forskningens infrastruktur. För stöd till utrustning inom livsvetenskap och medicin beviljades 220 miljoner kronor och till utrustning för teknik och fysik 112 miljoner kronor, varav majoriteten gick till utrustning inom nanovetenskap. Till stöd för infrastruktur inom konstnärlig forskning beviljades totalt 20 miljoner kronor.

Teknik och fysik:

  • Teleskop vid Onsala Rymdobservatorium; 29,7 miljoner kronor, Chalmers tekniska högskola
  • Utrustning för nanoteknologi; 22 miljoner kronor, Chalmers tekniska högskola
  • Utrustning för nanoteknologi; 30 miljoner kronor, Lunds universitet
  • Utrustning för nanoteknologi och medicinsk teknik; 30 miljoner kronor, Kungl. Tekniska högskolan

Livsvetenskap och medicin:

  • Utrustning för genomsekvensering; 57,8 miljoner kronor, Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan
  • Stöd till bioinformatik; 58,5 miljoner kronor, Stockholms och Uppsala universitet
  • Utrustning och drift för NMR spektroskopi; 40,5 miljoner kronor, Göteborgs och Umeå universitet
  • Utrustning och drift för metabolitanalyser; 38,7 miljoner kronor, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Chalmers tekniska högskola
  • Utrustning för hjärnavbildning; 24 miljoner kronor, Karolinska Institutet

Konstnärlig forskning:

  • Utrustning för konstnärlig forskning; 20 miljoner kronor, Kungliga Musikhögskolan