Ny effektivare astmabehandling på spåren

Projektanslag 2017 Medicin

En helt annorlunda och betydligt effektivare astmabehandling. Det är vad professor Gunnar Pejler konkret ser framför sig, som ett av målen med sin forskning på mastcellers och deras proteasers betydelse i immunförsvaret. I det långa loppet hoppas han på ännu större resultat, inom cancerbehandling bland annat, och ser det här som ett stort steg framåt.

Projektanslag 2017

Projekt:
”Mast cells and their proteases: future targets for asthma therapy and diagnosis”

Huvudsökande: 
Professor Gunnar Pejler
Uppsala universitet

Medsökande:
Uppsala universitet
Mo Alimohammadi
Kjell Alving
Jenny Hallgren
Lars Hellman
Christer Janson
Andrei Malinovschi

Sveriges Lantbruksuniversitet
Sara Wernersson

Beviljat anslag:
34 300 000 kronor under fem år

Vi är världsledande inom forskning på mastceller och deras proteaser, och det är mycket som tyder på att de spelar roll för astma, och att det kan gå att hindra eller behandla astma mer effektivt genom att påverka proteaserna, säger Gunnar Pejler, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet.

I en av de långa korridorerna på Uppsala universitets Biomedicinskt centrum, ligger kontoren uppradade på ena sidan, och de flesta av labben på den andra. Gunnar Pejler har nästan exakt fyra meter till labbet där hans forskargrupp håller till. Där hittar man de senaste maskinerna för forskning på cellnivå, och provrör och klassiska glasflaskor med klisterlappar på.

Det är mastceller som är i fokus

Mastceller är en typ av vita blodkroppar som ingår i immunförsvaret. När de aktiveras kan de svara genom att utsöndra en rad inflammatoriska substanser som till exempel histamin - som sker vid allergier - men även mycket stora mängder av en typ av enzymer som heter proteaser. Tidigare forskning har visat att mastcellen spelar en roll vid kronisk astma, men man vet ännu inte på vilket sätt.

Lovande opublicerade data

Gunnar Pejler har nu samlat ihop en grupp forskare som besitter världsledande kompetens inom mastcellsforskning som ska undersöka och förhoppningsvis hitta lösningen på proteasernas koppling till astma. De har goda förutsättningar för arbetet: Dels har de tillgång till flera specialdesignade musstammar som är avgörande för forskningen. Dels har de unik kompetens när det gäller forskning på mastceller och deras proteaser. 

Det är kul att vår forskning synliggörs på det här sättet, det ger verkligen en push för vårt forskningsområde. Vi har redan flera hittills opublicerade data och unika fynd som ser lovande ut och som vi kan arbeta vidare med tack vare anslaget. Bland annat har vi fynd som starkt tyder på att de proteaser som mastcellen utsöndrar har en nyckelroll vad gäller mastcellens påverkan vid astma, säger Gunnar Pejler.

Text: Uppsala universitet
Foto: Mikael Wallerstedt