Christoph Langhammer

Wallenberg Academy Fellow 2016

Teknik

Docent Christoph Langhammer 
Chalmers tekniska högskola

Nominerad av
​Chalmers tekniska högskola

Nya nanomaterial för katalys och vätgassensorer

Christoph Langhammer kommer att utforska så kallad nanoplasmonik för att framställa nya katalysatorer och sensorer. Viktiga mål inom projektet är att ta fram en mycket känslig sensor för vätgas, som behövs i framtidens fordonsindustri, och en katalysator som kan omvandla koldioxid till kolmonoxid för återanvändning av kolinnehållet.

Nanoplasmonik har under de senare åren utvecklats till ett av de mer dynamiska områdena inom nanotekniken. Forskare utnyttjar att ljus kan framkalla kollektiva svängningar hos elektroner i metallnanopartiklar, ett fenomen som kallas plasmonresonans. Plasmonresonansen växelverkar med ljus, vilket har utnyttjats i till exempel optiska sensorer och solceller.

Hittills har forskare i princip endast använt grundämnena silver och guld i utveckling av plasmonresonansteknik. Docent Christoph Langhammer vid Chalmers tekniska högskola kommer att ta fram flera material för tekniken: legeringar av olika grundämnen och nanofabricerade material som byggs atomlager för atomlager.

Målet är att kombinera olika grundämnens specifika egenskaper och sedan utnyttja detta för att – genom plasmonresonans – katalysera specifika kemiska reaktioner och framställa sensorer. Christoph Langhammer ska bland annat utveckla en katalysator för omvandling av koldioxid till kolmonoxid, så att kolinnehållet går att återanvända. En annan del av projektet som Wallenberg Academy Fellow är att utveckla en mycket känslig sensor för vätgas, som tidigt kan känna av läckor i ett framtida samhälle där bland annat bilar drivs av vätgas. 

 

Foto: Marcus Marcetic