Anna Herland

Wallenberg Academy Fellow 2015

Teknik

Dr Anna Herland  
Karolinska Institutet

Nominerad av
Karolinska Institutet

”Organ-på-ett-chip” ska efterlikna mänsklig vävnad

Vid utveckling av nya läkemedel är det svårt att förutsäga hur en viss substans kommer att påverka människokroppen. För att få fram bättre modeller av mänsklig vävnad utvecklar Anna Herland ”organ-på-ett-chip”, där olika former av mänskliga celler tillåts interagera och där små mikrokanaler används för att efterlikna blodkärl.

Ett potentiellt läkemedel kan ha god effekt på en sjukdom i en djurmodell, men sedan visa sig vara skadligt för människor. Bristen på bra modeller av mänsklig vävnad leder idag till en ineffektiv läkemedelsutveckling, där enorma summor plöjs ner i substanser som ändå fallerar i kliniska prövningar.

För att komma åt det här problemet utvecklar dr Anna Herland vid Karolinska Institutet så kallade ”organ-på-ett-chip.” Hon odlar olika former av celler från mänsklig vävnad på ett chip, som är utrustat med minimala kanaler genom vilka små volymer vätska kan flöda, precis som i ett blodkärl. Chipet kan även ha elektroder som både kan registrera signaler från cellerna och stimulera dem.

Anna Herland har tidigare bland annat tagit fram en modell för leverceller. Som Wallenberg Academy Fellow kommer hon utveckla en ”hjärna-på-ett-chip” där celler från blod-hjärnbarriären interagerar med omgivande nervceller. Tekniken går att använda på alla mänskliga organ och även på exempelvis tumörvävnad. Anna Herland kommer att vara verksam vid Linköpings universitet. 

Foto: Markus Marcetic