Peter Wallenberg Jr:s tal vid Jubileumsmiddagen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100-års firande avslutades den 14 november med en jubileumsmiddag på Tekniska museet i Stockholm. Under Jubileumsåret har sex vetenskapliga internationella symposier arrangerats vid universitet runt om i landet. Till jubileumsmiddagen var personer som är engagerade inom vetenskap och utbildning inbjudna. Nedan återges det tal som Stiftelsens ordförande, Peter Wallenberg Jr, höll under middagen.

Ers Majestäter, Ers Kungliga Högheter, Herr Statsminister, Fru ministrar, Ärade gäster från när och fjärran.

Det är ett stort och stolt ögonblick för mig att som medlem av den femte generationen i familjen Wallenberg och som ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse få välkomna er till denna höjdpunkt under Stiftelsens 100-års firande.

Å Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses styrelse och lednings vägnar önskar jag er alla varmt välkommen till denna kväll i forskningens och framtidstrons anda.

Distinguished guests a warm welcome to this jubilee dinner celebrating the centennial of the Knut and Alice Wallenberg Foundation. Today we celebrate science and a belief in a bright future. On your table is an English translation of this welcome speech for you non-Swedish speakers.

Många av er har tidigare ikväll sett vad Tekniska Museet har att erbjuda och vad som är deras mission. Då förstår ni säkert också varför vi valt just denna plats för kvällens middag.

Så hur firar man en egentligen en Stiftelse som fyller 100 år?

För oss var det självklart att detta år skulle tillägnas våra forskare. Men vi ville också tillägna året till de som ska bära och utveckla vårt samhälle i framtiden våra unga.

Vi har under det här året genomfört sex vetenskapssymposier runt om på landets främsta forskningsuniversitet.

Det har varit en fantastisk uppslutning på våra seminarier av framstående etablerade, både internationella och nationella forskare, men även kommande forskarbegåvningar i form av både yngre forskare i karriären och studenter.

För våra unga har vi gjort en jubileumsdonation till fem så kallade science centers runt om i Sverige. Tack vare satsningen kommer 5 nya visualiseringsdomer ett slags kupolliknade filmsalonger liknande den som redan idag finns i Norrköping att byggas.

Det här betyder att 1,5 miljoner besökare per år får en chans att uppleva magin i forskning och vetenskap i dessa domer. En av domerna kommer byggas här på Tekniska museet.

Av egen erfarenhet så kan jag säga att det är riktigt coolt att se en 8-årings ögon glittra av inspiration i ett av dessa science-centers.

Låt mig för en stund ta er tillbaka 160 år i tiden. Det var 1856 som min farfars farfar André Oscar Wallenberg startade Stockholms Enskilda Bank. Det som idag är SEB.

Hans son, Knut Agathon, blev själv mycket framgångsrik och byggde upp en stor privat förmögenhet. Han var inte bara affärsman utan även kommunalpolitiker, engagerad i rörelsen att ge kvinnor rösträtt och utrikesminister under första världskriget.

Knut Agathon och hans fru Alice ägnade sig allt mer på äldre dar åt att stödja enskilda individer och projekt som behövde finansiellt stöd.

Paret var utan arvingar och bestämde sig 1917 att lägga sitt välgörenhetsarbete i en allmännyttig Stiftelse. Grundplåten i Stiftelsen var 20 miljoner kronor i framförallt SEB och Investor-aktier.

I dagens penningvärde är det någonstans mellan 500 - 600 Mkr.

Idag har Stiftelsen tillgångar på över 100 Mdr kronor samtidigt som över 24 miljarder kronor har delats ut.

Våra statuter säger att anslagen ska gå till grundforskning och utbildning. Men också att stödet ska vara landsgagneligt. Detta gamla svenska ord landsgagneligt är viktigt för oss och har blivit en nyckelvärdering i vårt anslagsarbete och vårt samhällsengagemang.

Vår ledstjärna har hela tiden varit att sätta in stödet där det gör som störst nytta. Under Stiftelsens första 100 år har inriktningen på anslagen förändrats och utvecklats i takt med samhället och då inte minst forskar och vetenskapssamhället.

I början gick insatserna till att bygga lokaler för forskning och utbildning. Senare till hjälpte vi till att utrusta lokalerna och under senare år till att stödja lysande individer inte minst yngre stjärnor.

Stiftelsen satsar på det som verkligen kan göra skillnad inom forskningen. Vi stödjer forskarna långsiktigt och vi ger dem frihet att pröva de mest banbrytande idéerna. Idéer som både kan lyckas och misslyckas.

En av forskarna som också är här ikväll astronomen Sofia Feltzing har uttryckt detta träffande i en av Stiftelsens filmer. Hon sa så här:

”vi kommer upptäcka saker som vi inte ens vet att vi letar efter”.

För mig fångar detta kärnan i det som Stiftelsen står för.

Idag kan vi inte veta vad vi kommer finansiera i framtiden… eller var vårt stöd kommer göra störst nytta. Men en sak är jag säker på. Vi kommer alltid att ge dom bästa forskarna frihet att forska på det som kan verka omöjligt att uppnå.

Med denna kväll handlar också om att ta ett ordentligt kliv in i framtiden.

Därför är det med stor entusiasm jag här ikväll kan avslöja en andra jubileumsdonation.

Vi gör nu en stor satsning inom två områden som vi tror har förutsättningar att verkligen sätta avtryck inom vetenskapen men också inom företagandet och samhället i stort.

Vi kommer att anslå 1,6 miljarder kronor i en satsning på kvantteknologi och på artificiell intelligens.

Vi inrättar därför Wallenberg Center of Quantum Technology med Chalmers som huvudsäte.

Och inom artificiell intelligens ett område där Sverige behöver nå en stark position internationellt så gör vi satsningen inom det redan etablerade Wallenberg Autonomous Systems and Software Program WASP.

I båda satsningarna kommer en stor del av finansieringen gå till omfattande forskarskolor och till att rekrytera unga forskare till Sverige.

Jag tycker dessa satsningar säger mycket om Stiftelsen. Vi vet inte ens säkert om kvantdatorer kommer att kunna byggas på ett framgångsrikt sätt och konkurrera med dagens datorteknologi.

Men trots detta är vi beredda att ta risken för att säkra att vi i Sverige har nödvändig kompetens.

Teknikutveckling kan leda till mycket gott men det kan också skapa nya utmaningar. Wallenbergstiftelserna kommer därför också att stödja studier av vad de nya teknikerna kan innebära för samhället.

Det är med stor stolthet som jag, som representant för Stiftelsen och för min familj, står här ikväll och berättar om Stiftelsen och det kretslopp som familjen Wallenberg byggt upp och förvaltat under 160 år.

Och det är med entusiasm vi engagerar oss långsiktigt i bolagen där Stiftelsen är ägare.

Bolagens stigande utdelningar ger möjlighet för Stiftelserna att bara i år dela ut 2,3 miljarder kronor till svensk forskning och utbildning.

Men vi får inte slå oss till ro.

Vi lever i en stenhård global konkurrens och vi måste hela tiden utveckla och förbättra företagsklimatet i Sverige.

Detta är en förutsättning för Stiftelsernas långsiktiga arbete och bidragen till forskning och utbildning.

Tänk om Knut och Alice hade fått uppleva alla Stiftelsens första 100 år och suttit med oss här ikväll. Jag tror dom hade varit ganska stolta över den positiva inverkan Stiftelsen haft på svensk forskning, utbildning och ytterst på vårt samhälle.

Jag är i alla fall en väldigt stolt medlem av den 5:e generationen av familjen som får vara med och utveckla det arbete som Knut och Alice inledde för 100 år sen!

Återigen, varmt välkomna till denna middag och jag hoppas ni får en fantastisk kväll.

Skål!