Postdokprogram för rekrytering av utländska matematikforskare till Sverige

Seniora forskare i Sverige erbjuds söka finansiering till stöd för rekrytering av en ung forskare, genom finansiering av en tvåårig postdoktjänst till sin forskningsgrupp.

Den seniora forskaren får, under förutsättning att finansiering erhålls och i samarbete med sitt lärosäte, utannonsera och tillsätta tjänsten.

Utlysningen sker i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.

Villkor och ansökan

Ansökan ska innehålla tre delar där del 1 ska beskriv den vetenskapliga verksamheten, forskargruppen/institutionen vid det svenska lärosätet, del 2 ska beskriva det projekt eller projektområde man önskar att en postdoksökande ska verka inom, del 3 ska beskriva kompetensen som söks samt, om kandidat till tjänsten finns vid ansökningstillfället, dennes meriter.

En budget enligt Stiftelsens budgetmall ska bifogas ansökan.

En fullständig ansökan ska dessutom innehålla den sökandes CV inkluderande en publikationslista. Ansökan ska, förutom en kort populärvetenskaplig sammanfattning, vara skriven på engelska.

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 17 juni och sista ansökningsdag är 5 oktober.

Utvärdering

Matematikklassen vid Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för utvärderingsprocessen.

Beslut

Beviljade stipendier kommer meddelas sökande samt publiceras på Stiftelsens hemsida under våren.

Kontakt

Kontaktperson vid Kungl. Vetenskapsakademien är Cecilia Herbst
E-post: cecilia.herbst@kva.se

Fler dokument

Instruktion e-ansökan

E-ansökan