Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen

Utlysningen avser utresande forskare med svensk doktorsexamen. Programmet omfattar två års stipendiefinansiering utomlands och möjlighet att erhålla finansiering för en tvåårig repatrieringstjänst vid hemkomsten till svenskt universitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien ett program för utresande forskare med svensk doktorsexamen.

Villkor och ansökan

Stipendiet avser två års postdokvistelse utanför Sverige. Stipendiet uppgår till
65 000 USD eller 50 000 EUR årligen inkluderande värdinstitutionens standardförmåner vad avser sjukvård samt resebidrag. Dessutom finns möjlighet att ansöka om medföljandebidrag upp till 10 000 USD eller 7 500 EUR.

Efter postdokperioden kan Stiftelsen finansiera en repatrieringstjänst vid ett svenskt lärosäte för det fall stipendiaten inte kan erhålla annan tjänst. Denna finansiering kan uppgå i maximalt två år.

En årlig rapport över forskningens fortskridande ska insändas till Stiftelsen. Den sökande ska inneha en doktorsexamen från ett svenskt lärosäte vid tidpunkten då
postdokperiodens startar, examen får inte vara äldre än fyra år. Stipendiet kan inte kombineras med andra stipendier eller tjänster.

En fullständig ansökan ska innehålla den sökandes CV inkluderande en publikationslista, en kort beskrivning av det föreslagna forskningsprogrammet och en beskrivning av den föreslagna värdinstitutionen och föreslagen handledare. Ett rekommendationsbrev från föreslagen handledare ska insändas elektroniskt direkt till Stiftelsen. Om den sökande inte disputerat/erhållit doktorsexamen före ansökningstidens slut ska ett intyg från institutionen med disputationsdatum insändas. Två separata rekommendationsbrev med uttalande om forskningsprogrammet ska skickas elektroniskt direkt till Stiftelsen på kaw@kaw.se.

Ansökan ska, förutom en kort populärvetenskaplig sammanfattning, vara skriven på engelska.

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansökningsförfarande

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 17 juni och sista ansökningsdag är 5 oktober.

Utvärdering

Matematikklassen vid Kungl. Vetenskapsakademien kommer ansvara för utvärderingsprocessen.

Beslut

Beviljade stipendier kommer meddelas sökande samt publiceras på Stiftelsens hemsida under våren.

Kontakt

Kontaktperson vid Kungl. Vetenskapsakademien är Cecilia Herbst
E-post: cecilia.herbst@kva.se

Fler dokument

Instruktion e-ansökan

E-ansökan