Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen – Instruktion e-ansökan

Sista ansökningsdag 
Ansökningsperioden startar den 17 juni och en fullständig ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 5 oktober.

Ansökan

Steg 1 - Sökande
Här anges personuppgifter för sökande.
Se Stiftelsens integritetspolicy

Steg 2 - Medföljande familjemedlemmar
Här anges namn på eventuella medföljande familjemedlemmar vilka medföljandebidrag söks för.

Steg 3 - Arbetsgivare/institution
Här anges nuvarande organisation/företag/institution.

Steg 4 - Examen
Här anges erhållen examen samt datum. Om examen ej erhållits vid ansökningstillfället ska ett intyg från ansvarig handledare med uppgift om datum för examen bifogas ansökan under övriga bilagor.

Steg 5 - Värdinstitution
Här anges tilltänkt värdinstitution.

Steg 6 - Annat Stipendium
Här anges om annat stipendium skall sökas, sökts eller erhållits.

Steg 7 - Projektsammanfattning (Steg Framtida yrkesval)
Projektsammanfattning på engelska, kort populärvetenskaplig sammanfattning på engelska, maximalt 2 000 tecken inkl. blanksteg.

Steg 8 - Referens
Här uppges namn på referenser. Rekommendationsbrev kan bifogas ansökan alternativt skickas separat direkt via e-post till Stiftelsen kaw@kaw.se
Om referensbreven skickas separat, måste tomma bilagor bifogas e-ansökan av tekniska skäl under steg 9, bilagor nedan.

Bilagor

Samtliga bilagor skall vara skrivna på engelska förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen, som bifogas under Övriga bilagor, som ska vara skriven på svenska. Samtliga bilagor bifogas i PDF-format.

Personalia/CV
Inklusive en publikationslista.

Personligt brev
med motivering för planerade studier. Max 1 A4 sida 3 500 tecken.

Planerat forskningsprogram/Projektbeskrivning
En beskrivning av det föreslagna forskningsprogrammet och en beskrivning av den föreslagna värdinstitutionen och föreslagen handledare. Projektbeskrivningen ska omfatta max 6 A4 sidor eller 21 000 tecken inklusive blanksteg.

Ett rekommendationsbrev från den föreslagna handledaren ska insändas direkt till Stiftelsen via e-post kaw@kaw.se alternativt bifogas e-ansökan under övriga bilagor.

Ifylld budgetblankett
Ange här om du avser att söka medföljandebidrag.

Rekommendationsbrev 1 och 2
Rekommendationsbrev kan bifogas e-ansökan alternativ skickas via e-post till Stiftelsen (kaw@kaw.se). Om rekommendationsbreven skickas till Stiftelsen via e-post, måste tomma dokument bifogas av tekniska skäl.

Övriga bilagor
Här bifogas en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 1 A4-sida eller 3 500 tecken inkl. mellanslag.