21 framstående svenska forskningsprojekt delar på 704 miljoner kronor

Pressmeddelande
2016-10-05

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 704 miljoner kronor till 21 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

– Projektanslagen är den största årliga satsningen som Stiftelsen gör om man ser till anslagsbeloppet. Anslagen går till excellent, fri forskning i Sverige. Vi vill ge forskarna möjlighet att långsiktigt prova nya djärva idéer säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Forskning om kronisk smärta, om det minskande istäcket i Arktis, om bakterier som kan leda till nya antibiotika och vacciner, studier av cellens funktioner och förändringar på grund av klimatpåverkan, förbättrad röntgenavbildning samt studier som kan kasta nytt ljus över människans historiska utveckling, är exempel på vad några av de forskningsprojekt som beviljats anslag syftar till.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

– Anslagen går till de mest framstående forskarna i Sverige. Deras projekt ska vara nyskapande och hålla hög internationell klass. Årets ansökningar har utvärderats av över 300 granskare i olika discipliner, förklarar Göran Sandberg Stiftelsens verkställande ledamot.

Projektanslag 2016 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse:

Mer information om projekten finns på respektive lärosätes hemsida.

Naturvetenskap

Projekt: ”Arctic Climate Across Scales”
Beviljat anslag: 29 900 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Michael Tjernström, Stockholms universitet

Projekt: ”Epigenetic and Metabolic Control of Flowering Time”
Beviljat anslag: 28 680 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Markus Schmid, Umeå universitet

Projekt: ”Regulation of mammalian mtDNA gene expression”
Beviljat anslag: 47 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Nils-Göran Larsson, Karolinska Institutet

Projekt: ”1000 Ancient Genomes”
Beviljat anslag: 40 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Mattias Jakobsson, Uppsala universitet

Projekt: ”Catalytic Composites for Sustainable Synthesis”
Beviljat anslag: 35 785 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Belén Martín-Matute, Stockholms universitet

Projekt: ”Physical chemistry of peptide-lipid co-assembly: from lipid-rich to peptide-rich”
Beviljat anslag: 30 670 000 under fem år
Huvudsökande: professor Sara Snogerup Linse, Lunds universitet

Projekt: ”Physical constraints for accessing genomic informations”
Beviljat anslag: 37 850 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Johan Elf, Uppsala universitet

Projekt: ”Climate change induced regime shifts in Northern lake ecosystems”
Beviljat anslag: 36 970 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Jan Karlsson, Umeå universitet

Medicin

Projekt: ”Decomposition of pain into cell types”
Beviljat anslag: 17 175 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Patrik Ernfors, Karolinska Institutet

Projekt: ”Characterization of the antibody response against epitopes at the core of host-bacteria relationships: the protein-protein interaction interfaces”
Beviljat anslag: 16 565 000 kronor under två år, med möjlighet till förlängning med tre år
Huvudsökande: Dr Johan Malmström, Lunds universitet

Projekt: ”New in vivo adapted approaches to reveal molecular mechanisms of bacterial persistence”
Beviljat anslag: 28 740 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Maria Fällman, Umeå universitet

Projekt: ”MicroRNA control of neural development: Dissecting biological function with atomic resolution”
Beviljat anslag: 33 520 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Dr Katja Petzold, Karolinska Institutet

Projekt: ”Characterization, Surveillance and Targeting of Cancer Stem Cells”
Beviljat anslag: 45 250 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet

Teknik/fysik/matematik

Projekt: ”Fundamental magnetic processes in the solar chromosphere”
Beviljat anslag: 33 950 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Dr Jorrit Leenaarts, Stockholms universitet

Projekt: ”Probing Catalysis in Operando Conditions and Real Time”
Beviljat anslag: 32 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Anders Nilsson, Stockholms universitet

Projekt: ”Molecular X-Ray Micro Imaging”
Beviljat anslag: 33 090 000 krono under fem år
Huvudsökande: professor Hans Hertz, KTH

Projekt: ”Mastering Morphology for Solution-borne Electronics”
Beviljat anslag: 28 750 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Ellen Moons, Karlstads universitet

Projekt: ”Approximability and proof complexity”
Beviljat anslag: 32 235 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Johan Håstad, KTH

Projekt: ”A new generation of slow light systems”
Beviljat anslag: 36 420 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Stefan Kröll, Lunds universitet

Projekt: ”Nanothermodynamics for optoelectronic semiconductor devices”
Beviljat anslag: 47 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Heiner Linke, Lunds universitet

Projekt: ”Multifunctional fiber optics”
Beviljat anslag: 31 790 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Fredrik Laurell, KTH

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär. Stiftelsen delade 2015 ut 1,7 miljarder kronor till svensk forskning och svenska forskare