Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Macchiarini fallet

Pressmeddelande
2016-02-08

Stiftelsen vill klargöra att Paolo Macchiarini inte har - och aldrig har haft - anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Macchiarini har vid tre tillfällen sökt projektanslag från Stiftelsen men inte beviljats anslag.  

Anledningen till att Stiftelsen tackas i vissa publikationer är att vissa av medförfattarna använt teknikplattformar vid det av Stiftelsen stödda Wallenberg Institute for Regenerative Medicine (WIRM) vid Karolinska Institutet. Tillgången till och användningen av teknikplattformar finansierade av Stiftelsen kontrolleras av det berörda lärosätet.

 

Peter Wallenberg                     Göran  Sandberg
Ordförande KAW                      Verkställande ledamot KAW