Rymdens gåtor lockar toppforskare till Lund

Pressmeddelande
2017-03-28

Den 4 april kommer världsledande astronomiforskare till Lunds universitet för att diskutera de stora frågorna inom astrofysiken. Det handlar exempelvis om mörk materia, galaxers evolution och upptäckterna av nya planeter utanför vårt solsystem. Symposiet är det första av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses jubileumssymposier.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som är en av Europas största privata forskningsfinansiärer, fyller 100 år under 2017 och uppmärksammar detta genom sex vetenskapliga symposier runt om i landet.

Mycket återstår att utforska i rymden. Vad är egentligen mörk materia för något – denna stora men okända beståndsdel i universum? Och hur förklarar man universums mest extrema energiurladdningar, de så kallade gammablixtarna? Och vad kan vi lära oss av alla nya planeter som upptäcks?

– Bland annat ska vi diskutera det senaste om exoplaneter, alltså planeter utanför vårt eget solsystem, säger Sofia Feltzing, astronomiprofessor vid Lunds universitet och huvudansvarig för symposiet där man ska blicka framåt kring vad som väntar inom forskningen de närmaste åren.

Själv forskar hon på galaxen Vintergatan, hur den bildats och varför den ser ut som den gör. Hon konstaterar att detta forskningsområde kommer att genomgå en spektakulär utveckling under de kommande tio åren tack vare nya effektiva instrument både i rymden och på jorden.

– Det är väldigt spännande med de nya data som kommer tack vare den nya teknologin. Det handlar om mycket coola, nya instrument. Det ska vi också diskutera på symposiet, säger Sofia Feltzing.

2,9 miljarder kronor i anslag till Lunds universitet

Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, kommer tillsammans med verkställande ledamot Göran Sandberg att delta i seminariet.

– Min farfars farbror Knut och hans fru Alice grundade Stiftelsen med en önskan att sprida ny kunskap. Stiftelsen ska främja landsgagnelig vetenskaplig forskning och utbildning, med andra ord det som i längden främjar utvecklingen av Sverige. De satsningar som bland annat tillfallit Lund har gjorts i den andan, säger Peter Wallenberg Jr.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under sina 100 år anslagit sammanlagt 24 miljarder kronor till svensk forskning. Av dessa har 2,9 miljarder kronor gått till Lunds universitet.

– En av de närliggande stora satsningarna som ingår i den summan är strålrör till MAX-lab för 460 miljoner kronor. En annan är forskningscentrumet Wallenberg Centre for Molecular Medicine, som är en del av Stiftelsens satsning på livsvetenskap. Men jag vill också lyfta fram anslagen till enskilda forskare och forskningsprojekt, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot för Stiftelsen.

Sedan 2009 har Lunds universitets beviljats fyra Wallenberg Scholars, 15 Wallenberg Academy Fellows och tre Clinical Scholars samt 22 projektanslag.

– Det är oerhört värdefullt för oss att kunna samla toppforskare som bidrar till ny kunskap i forskningens frontlinje. Stiftelsen har under årens lopp gett mycket välriktade anslag, vilket är centralt för att få forskning med hög kvalitet, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

Symposiet i Lund är inte öppet för allmänheten utan riktar sig till astronomiforskare på högsta vetenskapliga nivå. Ett antal skånska gymnasielärare är dock inbjudna för att ta del av programmet.

Journalister är välkomna att delta och intervjua forskare samt Peter Wallenberg Jr och Göran Sandberg vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Konferensprogram

För mer information, kontakta:

Sofia Feltzing, professor
Institutionens för astronomi och teoretisk fysik, Lunds universitet
Tel 046 – 222 72 94, sofia.feltzing@astro.lu.se

Lena Björk Blixt, pressansvarig
Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Tel 0709-797970, lena.bjork_blixt@science.lu.se

För intervjuer med Peter Wallenberg Jr och Göran Sandberg vänligen kontakta:

Emilie af Jochnick
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel 073 – 522 77 08, emilie.afjochnick@wfab.se