Pressmeddelanden

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

På denna sida hittar du aktuella och äldre pressmeddelanden.

Forskningsreportagen som presenteras på webben är fria att publicera och citera ur under förutsättning att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nämns.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 100 år

100 år av stöd till excellent svensk forskning och utbildning

21 framstående svenska forskningsprojekt delar på 704 miljoner kronor

5 oktober 2016
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 704 miljoner kronor till 21 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. –...
Läs mer

Utbildningssatsningar för minskat utanförskap

30 maj 2016
Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i...
Läs mer

Fem svenska toppforskare blir Wallenberg Clinical Scholars 

13 april 2016
De fem kliniska forskarna studerar vanliga sjukdomar som Parkinson, njursvikt, benskörhet, demens och hjärt-kärlsjukdomar. Anslaget på 15 miljoner kronor vardera ger dem en möjlighet att fördjupa sin forskning och föra...
Läs mer

Miljonanslag till matematiker

7 april 2016
15 framstående matematiker får anslag för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka i den internationella toppen. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2014, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien,...
Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Macchiarini fallet

8 februari 2016
Stiftelsen vill klargöra att Paolo Macchiarini inte har - och aldrig har haft - anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Macchiarini har vid tre tillfällen sökt projektanslag från...
Läs mer

Kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel

11 december 2015
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att anslå 320 miljoner kronor till ett forskningscenter för proteinforskning – Wallenberg Centre for Protein Research. Tillsammans med den satsning som görs av...
Läs mer

Satsning på unga forskare – 29 nya Wallenberg Academy Fellows

3 december 2015
Årets Wallenberg Academy Fellows bedriver bland annat forskning om nya behandlingar av leukemi, om matematik som kan bana väg för kvantdatorer, om olika länders arbete med migranter och asylsökande samt...
Läs mer

Peter Wallenberg Jr invald i IVA

24 november 2015
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in 15 nya akademiledamöter. Bland invalen märktes exempelvis Linköpings universitets rektor Helen Dannetun, ekonomijournalisten Johan Schück, Peter Wallenberg Jr, Indutrades vd Johnny...
Läs mer

Mångmiljonanslag till 25 svenska projekt i forskningsfronten 

8 oktober 2015
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 759 miljoner kronor till 25 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Projektanslag beviljas...
Läs mer

1,8 miljarder kronor till forskning om autonoma system och mjukvaruutveckling

28 maj 2015
Flera av Sveriges universitet deltar i den tioåriga satsningen som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör på grundforskning inom området. Forskningsprogrammet omfattar också ett samarbete med svensk industri. – Det...
Läs mer