Pressmeddelanden

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

På denna sida hittar du aktuella och äldre pressmeddelanden.

Forskningsreportagen som presenteras på webben är fria att publicera och citera ur under förutsättning att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nämns.

Pressbilder

Bilder på forskare som får anslag samt övriga bilder som läggs ut som pressbilder är fria att använda om användarvillkoren som står i mediabanken uppfylls.

Pressbilder från Stiftelserna 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 100 år

100 år av stöd till excellent svensk forskning och utbildning

Miljonsatsning med fokus på matematik

23 mars 2017
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse fortsätter sin satsning på svensk matematikforskning. Årets anslag gör det möjligt för 13 matematiker att utveckla sin forskning, söka svar på olösta problem och samtidigt...
Läs mer

Blodcancerceller och pneumokocker i fokus för årets Wallenberg Clinical Scholars

23 mars 2017
Årets två Wallenberg Clinical Scholars tar sig an varsin viktig medicinsk utmaning. Professor Birgitta Henriques Normark vill ta reda på hur nya stammar av pneumokocker formas och blir motståndskraftiga mot...
Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100 år 2017 – Jubileumsdonation till Science centers

31 januari 2017
Donationen på 150 miljoner kronor syftar till att skapa ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framförallt bland Sveriges unga. Fem Science centers i landet får anslag till domteatrar – ett...
Läs mer

Satsning på unga forskare för att stärka svensk forskning

1 december 2016
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. De forskningsutmaningar som årets Academy Fellows tar sig an är viktiga framtidsfrågor som bland...
Läs mer

21 framstående svenska forskningsprojekt delar på 704 miljoner kronor

5 oktober 2016
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 704 miljoner kronor till 21 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. –...
Läs mer

Utbildningssatsningar för minskat utanförskap

30 maj 2016
Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i...
Läs mer

Fem svenska toppforskare blir Wallenberg Clinical Scholars 

13 april 2016
De fem kliniska forskarna studerar vanliga sjukdomar som Parkinson, njursvikt, benskörhet, demens och hjärt-kärlsjukdomar. Anslaget på 15 miljoner kronor vardera ger dem en möjlighet att fördjupa sin forskning och föra...
Läs mer

Miljonanslag till matematiker

7 april 2016
15 framstående matematiker får anslag för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka i den internationella toppen. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2014, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien,...
Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Macchiarini fallet

8 februari 2016
Stiftelsen vill klargöra att Paolo Macchiarini inte har - och aldrig har haft - anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Macchiarini har vid tre tillfällen sökt projektanslag från...
Läs mer

Kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel

11 december 2015
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att anslå 320 miljoner kronor till ett forskningscenter för proteinforskning – Wallenberg Centre for Protein Research. Tillsammans med den satsning som görs av...
Läs mer