Pressmeddelanden

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

På denna sida hittar du aktuella och äldre pressmeddelanden.

Forskningsreportagen som presenteras på webben är fria att publicera och citera ur under förutsättning att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nämns.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 100 år

100 år av stöd till excellent svensk forskning och utbildning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Macchiarini fallet

8 februari 2016
Stiftelsen vill klargöra att Paolo Macchiarini inte har - och aldrig har haft - anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Macchiarini har vid tre tillfällen sökt projektanslag från...
Läs mer

Kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel

11 december 2015
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att anslå 320 miljoner kronor till ett forskningscenter för proteinforskning – Wallenberg Centre for Protein Research. Tillsammans med den satsning som görs av...
Läs mer

Satsning på unga forskare – 29 nya Wallenberg Academy Fellows

3 december 2015
Årets Wallenberg Academy Fellows bedriver bland annat forskning om nya behandlingar av leukemi, om matematik som kan bana väg för kvantdatorer, om olika länders arbete med migranter och asylsökande samt...
Läs mer

Peter Wallenberg Jr invald i IVA

24 november 2015
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in 15 nya akademiledamöter. Bland invalen märktes exempelvis Linköpings universitets rektor Helen Dannetun, ekonomijournalisten Johan Schück, Peter Wallenberg Jr, Indutrades vd Johnny...
Läs mer

Mångmiljonanslag till 25 svenska projekt i forskningsfronten 

8 oktober 2015
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 759 miljoner kronor till 25 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Projektanslag beviljas...
Läs mer

1,8 miljarder kronor till forskning om autonoma system och mjukvaruutveckling

28 maj 2015
Flera av Sveriges universitet deltar i den tioåriga satsningen som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör på grundforskning inom området. Forskningsprogrammet omfattar också ett samarbete med svensk industri. – Det...
Läs mer

Storsatsning på molekylärmedicinskt centrum vid Linköpings universitet

23 april 2015
Det nya forskningscentrumet - Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Linköpings universitet - ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom...
Läs mer

Storsatsning på nytt molekylärmedicinskt centrum vid Umeå universitet

9 april 2015
Det nya forskningscentrumet - Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet - ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom...
Läs mer

Sveriges största satsning på matematiker fortsätter – 17 nya forskare får anslag

26 mars 2015
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, beslutat att stärka den matematiska forskningen i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition inom området. Totalt...
Läs mer

Fyra svenska toppforskare först ut som Wallenberg Clinical Scholars

25 mars 2015
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. De fyra första forskarna som får anslag är: Peter Andersen, Umeå universitet,...
Läs mer