Projektanslag 2018

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 640 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms hålla högsta internationella klass ocha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Några  exempel på vad projekten syftar till är; mer kunskap om hur hjärna och nervsystem styr kroppsrörelser, nya material för framtidens elektronik, bättre cancerbehandlingar, ny kunskap om koldioxid i atmosfären och om hur haven kan påverkas av framtidens miljöförändringar, ökning av kapaciteten i fiberoptik och ledtrådar om hur hjärnan kan reparera sig själv.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Medicin

Projekt: ”Cell turnover in human health and disease”

Beviljat anslag: 40 600 000 under fem år
Huvudsökande: professor Jonas Frisén, Karolinska Institutet
Kort om forskningen: Vill förstå hur nya celler bildas i hjärta och hjärna

Projekt: ”Understanding the origin and heterogeneity of childhood neuroblastoma”

Beviljat anslag: 36 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Ruth Palmer, Göteborgs universitet: 

På jakt efter mindre skadlig barncancerbehandling

Projekt: ”Translating mechanisms of cytotoxicity in natural killer cells and gamma-delta T cells into next generation cell-based cancer immunotherapy”

Beviljat anslag: 31 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Björn Önfelt, KTH
Kort om forskningen: Bättre metoder för behandling av cancer

Projekt: ”Integrative Structural Biology of Mammalian Fertilization: Unveiling the Beginning of Life from Gametes to Atoms”

Beviljat anslag: 29 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Luca Jovine, Karolinska Institutet
Kort om forskningen: Försöker fånga befruktningens gåta på bild

Projekt: ”Capturing the regenerative potential of the brain”

Beviljat anslag: 21 600 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Malin Parmar, Lunds universitet

Salamandrars förmågor hjälper Parkinsonforskare

Projekt: ”Tissue-crosstalk and Metabolic Regulation of Type 2 diabetes”

Beviljat anslag: 18 000 000 kronor under tre år
Huvudsökande: professor Juleen Zierath, Karolinska Institutet
Kort om forskningen: Vill förstå mekanismerna bakom kost och motion vid diabetes

Projekt: ”Decoding the logic of the neural circuits for motor actions”

Beviljat anslag: 16 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Abdel El Manira, Karolinska Institutet
Kort om forskningen: Smyga eller spurta – så får musklerna order om hastighet

Projekt: ”The systematic identification of parasite gene function”

Beviljat anslag: 30 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Oliver Billker, Umeå universitet
Kort om forskningen: Att avslöja den okända biologin hos en dödlig parasit

Naturvetenskap

Projekt: ”Constraining past variations in the global biogeochemical silica cycle"

Beviljat anslag: 34 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Daniel Conley, Lunds universitet

Mikroskopiska organismer storspelare i kislets kretslopp

Projekt: ”The Birth of the Mitochondrial Ribosome”

Beviljat anslag: 31 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Alexey Amunts, Stockholms universitet
Kort om forskningen: Frågor ska besvaras om bildandet av mitoribosomer

Projekt: ”Functional Quasicrystals? ”Harnessing the complexity of aperiodic intermetallic compounds”

Beviljat anslag: 28 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Ulrich Häussermann, Stockholms universitet

Forskare återskapar meteoritnedslag i jakten på magnetiska material

Projekt: ”Deciphering the role of functional constraint and convergent evolution on genome regulation”

Beviljat anslag: 28 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Kerstin Lindblad-Toh, Uppsala universitet

Hundens unika genetik blir jämförande modell för medicinsk forskning

Projekt:”Co-evolution of protease structure and biological function”

Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Peter Bozhkov, Sveriges lantbruksuniversitet
Kort om forskningen: Metacaspaserna styr över liv och död

Projekt: ”Organofluorines: anthropogenic small-molecules for life sciences”

Beviljat anslag: 29 300 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Kálmán J. Szabó, Stockholms universitet

Kol-fluormolekyler för sjukdomsbehandling och diagnostik

Teknik/fysik/matematik

Projekt: ”Probing charge- and mass-transfer reactions on the atomic level”

Beviljat anslag: 37 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Henrik Cederquist, Stockholms universitet
Kort om forskningen: Fler ledtrådar till Vintergatans sammansättning

Projekt: ”Understanding the Dynamic Universe”

Beviljat anslag: 37 800 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Hiranya Peiris, Stockholms universitet
Kort om forskningen: Olösta fundamentala frågor om vårt universum

Projekt: ”Halvledare med stora bandgap för nästa generations kvant-komponenter”

Beviljat anslag: 33 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Igor Abrikosov, Linköpings universitet
Kort om forskningen: Jakten på kvantbitar i rumstemperatur

Projekt: ”Novel Transient States in Quantum Matter”

Beviljat anslag: 30 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Oscar Tjernberg, KTH
Kort om forskningen: Nya temporära tillstånd i kvantmaterial

Projekt: ”Hydrogen Peroxide, Fuel and Energy Technology for the Future”

Beviljat anslag: 27 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Magnus Berggren, Linköpings universitet
Kort om forskningen: Framtidens flytande bränsle

Projekt: ”Dynamic Phenomena of Magnetic Materials”

Beviljat anslag: 22 200 000 kronor under tre år
Huvudsökande: professor Olle Eriksson, Uppsala universitet

Djupstudier av magnetiska fenomen kan leda fram till ny elektronik

Projekt: ”From Scattering Amplitudes to Gravitational Waves”

Beviljat anslag: 19 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Henrik Johansson, Uppsala universitet
Kort om forskningen: Bättre beräkningar av fundamentala krafter

Projekt: ”Unlocking The Full-dimensional Fiber Capacity”

Beviljat anslag: 30 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande: bitr. professor Henk Wymeersch, Chalmers tekniska högskola
Kort om forskningen: Forskar för att frigöra full fiberoptisk kapacitet