Oscar Agertz

Wallenberg Academy Fellow 2016

Naturvetenskap

Oscar Agertz
University of Surrey, England

Nominerad av
Stockholms universitet

Simuleringar av hur stjärnors liv påverkar galaxer

I universum finns en flora av galaxer, allt ifrån små dvärggalaxer till enorma elliptiska galaxer. För att förstå hur mångfalden av galaxer har uppkommit kommer Oscar Agertz att – med hjälp av avancerade experiment i superdatorer – undersöka hur processer i massiva stjärnor påverkar dynamiken i en galax.

När forskare simulerar universums utveckling i superdatorer lyckas de ofta enbart förutspå framväxten av extremt massiva galaxer. Bildandet av tunna spiralgalaxer, som vår egen Vintergata, är svåra att förstå utifrån de teorier som finns idag.

En stor brist är att det saknas kunskap om hur massiva stjärnor påverkar galaxers utformning. Hur kan till exempel den enorma mängd energi som frigörs från döende stjärnor leda till att material slungas ut från galaxer?

För att få en bättre förståelse för samspelet mellan stjärnor och galaxer kommer Dr Oscar Agertz, vid University of Surrey, England, att genomföra superdatorsimuleringar där massiva stjärnor föds och dör samtidigt som han följer utvecklingen av en galax. Ingen forskare har tidigare genomfört simuleringar som inkluderar objekt som har så enormt olika storlek, men det är nödvändigt för att få fram en detaljerad modell för hur galaxer bildas och utvecklas i universum. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Oscar Agertz att flytta sin verksamhet till Stockholms universitet.

 

Foto: Marcus Marcetic