Johan Östling

Wallenberg Academy Fellow 2017

Humaniora

Docent Johan Östling
Lunds universitet

Nominerad av
​​​​​​​Lunds universitet

Ska utforska hur kunskap rör sig i samhället

Via böcker, traditionella medier och sociala medier populariseras och sprids kunskap från experter till allmänheten. Wallenberg Academy Fellow Johan Östling ska undersöka hur humanistisk kunskap omformas och förändras när det sätts i rörelse och cirkulerar i samhället.

Mycket forskning har ägnats åt att studera hur kunskap skapas. Docent Johan Östling vid Lunds universitet kommer istället att undersöka vad som händer med kunskapen efter att den har publicerats exempelvis i en bok eller tidningsartikel. Hur används den? Hur omgestaltas den? Hur sprids den? Vad gör att den blir betydelsefull för samhället i stort?

Nyckelbegreppet i hans projekt är samhällelig cirkulation av kunskap och det inriktar sig på humanistisk kunskap i Sverige och Västtyskland under en fördigital epok – från 1960-talet till 1980-talet. Bland annat ska han undersöka vilken roll humanistiska forskare har spelat som kunskapsaktörer i offentligheten och hur den kvalificerade facklitteraturens position på bokmarknaden har förändrats. Jämförelsen mellan Sverige och Tyskland, och kontrasten dem emellan, kommer att kunna bidra till en mer precis förståelse av vad kunskapscirkulation innebär.

Projektet knyter an till två växande och livaktiga internationella fält: kunskapshistoria och forskning om humanvetenskapernas betydelse i det moderna samhället.

Foto: Marcus Marcetic