Jiayin Yuan

Wallenberg Academy Fellow 2017

Teknik

Docent Jiayin Yuan
Clarkson University, New York State, USA

Nominerad av
Stockholms universitet

Skräddarsydda kolmembran kan generera framtidens energi

Kol har sedan andra världskriget använts i allt från gasmasker till vattenfilter för att rena luft eller vatten från oönskade ämnen. Wallenberg Academy Fellow Jiayin Yuan utvecklar metoder för att framställa moderna och funktionella kolmembran som är specialdesignade för vissa kemiska reaktioner och energiframställning.

I aktivt kol finns porer som kan vara allt ifrån ett par nanometer till 1 000 nanometer i diameter, där exempelvis fett- och luktpartiklar från matos kan fastna. De minimala porerna gör att materialet får en extremt stor yta, vilket ger kolfilter deras höga kapacitet.

Jiayin Yuan vid Clarkson University, New York, utvecklar metoder för att framställa nya former av kolmembran, porösa heterodopade gradientkolmembran, med en mer precis struktur och storlek på porerna. Genom att införa olika atomer, som kväve, svavel eller bor, i de nanoporösa membranen ska han också skräddarsy dem för speciella funktioner.

Ett långsiktigt mål inom projektet är att med hjälp av porösa kolmembran kunna omvandla koldioxid till myrsyra, som bland annat kan användas som miljövänligt bränsle i bränsleceller. Ett annat mål är att designa ett membran som kan dra nytta av en saltgradient i vatten, exempelvis där flodvatten möter havsvatten, för att framställa energi, så kallad blå energi.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Jiayin Yuan flytta sin verksamhet till Stockholms universitet.

Foto: Marcus Marcetic