Erik Mohlin

Wallenberg Academy Fellow 2016

Samhällsvetenskap

Dr Erik Mohlin
Lunds universitet

Nominerad av
​Lunds universitet

Spelteorin ska utvecklas för att bättre förstå mänskliga val

Inom samhällsvetenskaperna används spelteori för att analysera interaktioner mellan människor, företag och stater. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Erik Mohlin att utveckla spelteorin, så att den även tar hänsyn till sociala normer och de förenklingar som vi människor gör när vi står inför komplexa sociala situationer.

Spelteori har haft ett starkt inflytande på allt från nationalekonomi och datavetenskap till biologi. Teorin används för att analysera beteenden i situationer där den enes val påverkar den andres, och tvärt om. Till exempel kan företags prissättning av en viss vara på en gemensam marknad analyseras med hjälp av spelteori.

Samtidigt som spelteorin har betytt mycket för forskares förståelse av hur vi fattar beslut, kräver den teoretiska analysen alltid förenklingar. Inom spelteorin går det till exempel endast att hantera ett begränsat antal valmöjligheter och teorin förutsätter att varje individ kan överblicka konsekvensen av alla olika val. Så ser verkligheten sällan ut.

Å andra sidan förenklar vi människor alltid vår verklighet när vi gör våra val. Vi tar också hänsyn till tidigare erfarenheter och sociala normer när vi ska utvärdera konsekvenserna av olika beteenden. Dr Erik Mohlin vid Lunds universitet ska analysera hur vi människor delar upp sociala interaktioner i olika specifika ”situationer”. Han kommer att utveckla en teori för sociala normer och modeller för hur vi kategoriserar vår verklighet, med målsättningen att bättre förstå mänskliga beteenden och varför vi gör de val som vi gör. 

 

Foto: Marcus Marcetic