Fredrik Lanner

Wallenberg Academy Fellow 2016

Medicin

Dr Fredrik Lanner
Karolinska Institutet

Nominerad av
Karolinska Institutet

Med hjälp av stamceller hoppas forskare kunna utveckla nya effektiva behandlingar av annars obotliga sjukdomar. Fredrik Lanner ska på en grundläggande nivå studera hur embryonala stamceller bildas. Han kommer även skapa en bank av embryonala stamceller och använda dem i en klinisk studie av en ögonsjukdom som kan orsaka blindhet.

Embryonala stamceller är unika eftersom de kan forma alla olika celler i människokroppen. Dr Fredrik Lanner vid Karolinska Institutet studerar på en grundläggande nivå hur utvecklingen embryonala stamceller styrs i det tidiga embryot.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Fredrik Lanner även undersöka om näthinneceller framtagna från embryonala stamceller kan användas för att behandla makuladegeneration, en ögonsjukdom som drabbar nästan en av fem personer som är över 65 år. I sin tidigare forskning har Fredrik Lanner utvecklat välfungerande näthinneceller, men för att kunna använda dem i studier på människor krävs att stamcellslinjerna är framtagna i ultrarena cellodlingsrum enligt läkemedelsproduktionsstandard.

För att få fram rena stamceller har Fredrik Lanner tagit initiativet till KI Stem Cell Bank. Målet är att samla minst 150 olika cellinjer som passar patienter med olika så kallade HLA. Om HLA-typen på den transplanterade cellen matchar patientens egen, minskar risken att immunförsvaret ska stöta bort de transplanterade cellerna. Stamcellerna i KI Stem Cell Bank kommer i framtiden att kunna användas för att utveckla alla olika celler i kroppen. 

 

Foto: Marcus Marcetic