Stiftelsen 2016

Under 2016 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag för 1,8 miljarder kronor avseende forskningsprojekt och individuella anslag

65forskare
21projekt
1,8miljarder

Projektanslag och strategiska satsningar 

21 forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential beviljades totalt 704 miljoner kronor.

Under året har Stiftelsens satsning på strategiskt viktiga områden fortsatt; Wallenberg Autonomous Systems and Software Program och Wallenberg Center for Protein Research samt Wallenberg Centrum för molekylärmedicinsk forskning.

Individuella anslag

Fem Clinical Scholars utsågs under året. Målet med programmet är att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet. Programmet beräknas totalt omfatta 25 forskare.

Under året utsågs även 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Programmet stödjer några av landets mest lovande, unga forskare och riktar sig till forskare inom samtliga vetenskapsområden.

Inom matematikprogrammet beviljades 15 forskare anslag. Programmet som initierats tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien syftar till att återföra den svenska matematiska forskning till den internationella toppen.

12 nydisputerade forskare, inom samtliga forskningsområden, antogs till Stiftelsens postdoktorprogram vid Stanford University. Vid Broad Institute beviljades fyra postdoktorstipendier inom life science.

Sedan 1917

Sedan Stiftelsens grundande har 24 miljarder kronor delats ut i from av projekt, utrustnings- och individanslag, varav 8 miljarder under de senaste fem åren.