Daniel Aili

Wallenberg Academy Fellow 2016

Teknik

Docent Daniel Aili
Linköpings universitet

Nominerad av
Linköpings universitet

Stöd för celler som ska bilda nya organ

En dröm inom medicinen är att utifrån stamceller kunna bilda nya organ. Wallenberg Academy Fellow Daniel Aili ska utveckla stödstrukturer åt celler som kan stimulera dem att växa och utvecklas till ny vävnad. Ett viktigt mål är att möjliggöra produktion av nya organ med hjälp av en 3D-skrivare.

Kroppens organ består av en rad olika specialiserade celler som sitter i arrangerade i ordnade strukturer och hålls samman av bindväv. Länge har det framstått som i princip omöjligt att kunna återskapa alla intrikata cellstrukturer i exempelvis en lever eller ett hjärta, men utvecklingen av 3D-skrivare har gett forskare nytt hopp. En 3D-skrivare kan – lager för lager – lägga ut alla specialiserade celler på exakt rätt plats.     

När cellerna pressas genom skrivarens munstycke utsätts de dock för starka krafter och de flesta celler dör. Docent Daniel Aili vid Linköpings universitet håller på att utveckla ett material som kan skydda cellerna under skrivprocessen och ge dem stöd i den nya miljö de hamnar i när de har skrivits ut till ett organ. Materialet – en cellvänlig hydrogel – ska även specialanpassas så att det innehåller ämnen som stimulerar cellerna att utvecklas till önskad vävnad.  

Förutom att tillverka material för 3D-utskrifter av celler kommer Daniel Aili att ta fram material som ger stöd vid traditionell cellodling och vid stamcellsbehandlingar där cellerna sprutas in i kroppen. Om cellerna får ett optimalt stöd ökar chansen att behandlingen ska lyckas.

 

Foto: Marcus Marcetic