John Fitzpatrick

Wallenberg Academy Fellow 2016

Naturvetenskap

Dr John Fitzpatrick
Stockholms universitet

Nominerad av
​Stockholms universitet

Styrs djurs sexuella karaktärsdrag av hur de fortplantar sig?

Varför har inte däggdjur utvecklat samma vackra färger som fåglar – trots att även däggdjur behöver attrahera en partner för att kunna fortplanta sig? Wallenberg Academy Fellow John Fitzpatrick ska undersöka hur djurs karaktärsdrag och sexuella beteenden har påverkats av evolutionära övergångar från en fortplantningsmetod till en annan.

Inom evolutionsteorin ryms två huvudsakliga drivkrafter till arters utveckling: överlevnad och fortplantning. Det senare har använts för att förklara varför djur uppvaktar sin partner eller har vackra fjäderdräkter. Den som inte attraherar en partner kommer heller inte att få fortplanta sig. Men vad gör att olika arter har utvecklat olika beteenden och egenskaper för sin fortplantning?

John Fitzpatrick ska undersöka om fortplantningsmetoden har betydelse för det sexuella urvalet, genom att analysera vad som har hänt vid en övergång från en fortplantningsmetod till en annan. Hur har till exempel en art påverkats av att börja föda levande ungar istället för att lägga ägg? Eller när den har gått från extern till intern befruktning?

Han kommer att analysera hela djurlivets släktträd för att se om det går att koppla olika evolutionära övergångar till förändrade sexuella karaktärsdrag. Han ska även specifikt analysera fiskar inom familjen ”levandefödande tandkarpar”. Målet är en enhetlig förståelse av den sexuella evolutionen inom hela djurlivets släktträd.

 

Foto: Marcus Marcetic